15 grudnia 2019

W niedzielę 15 grudnia 2019 roku przywędruje do Polski, na Podkarpacie.

Betlejemskie Światło Pokoju, niesione harcerską sztafetą od skautów słowackich trafi do każdej miejscowości Podkarpacia. To Światło dodaje nam odwagi i mocy, byśmy na nowo sięgnęli do korzeni naszej harcerskiej służby, które wywodzą się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijaństwa. One uczą nas kochać Boga, ojczyznę i drugiego człowieka jako bliźniego. Dziś wiemy, że bez przypomnienia i zrozumienia tych wartości, nie potrafimy na nowo odkryć idei skautingu i twórczo wykorzystać dziedzictwa 100 lat służby Związku Harcerstwa Polskiego.

W niedzielę 15 grudnia br. o godzinie 16:30, w Parafii Rzeszów-Fara pw. św. Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie, plac Farny 5 nastąpi uroczyste przekazanie Światła dla Województwa Podkarpackiego, Diecezji Rzeszowskiej. Podczas Mszy świętej, harcerze otrzymają Światło z rąk księdza biskupa Edwarda Białogłowskiego. Następnie Betlejemskie Światło Pokoju powędruje sztafetą do każdego podkarpackiego hufca ZHP. Związek Harcerstwa Polskiego kultywuje akcję Betlejemskiego Światła Pokoju razem z Wigilijnym Dziełem Pomocy Dzieciom, organizowanym przez Caritas Polska. Związek Harcerstwa Polskiego wielokrotnie występował razem z Caritas w społecznej służbie, na rzecz potrzebujących. Celem Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, podobnie jak naszej akcji, jest także „niesienie Światła” najmłodszym, potrzebującym.

 Przekazywane z rąk do rąk przez harcerki i harcerzy z ZHP – Światło dotrze do wszystkich potrzebujących, do rodzin, szkół, szpitali, kościołów, urzędów, instytucji, mediów. Podobnie jak w latach ubiegłych, zostanie przekazane Prezydentowi RP, premierowi, marszałkom Sejmu i Senatu oraz do wielu urzędów, instytucji i przyjaciół harcerstwa: Policji, Straży Granicznej oraz wielu innych. Zgodnie z zasadą skautowej sztafety, Betlejemskie Światło Pokoju zostanie przekazane jest przez nasze Hufce ZHP Polakom zamieszkałym na Ukrainie, skautom Ukrainy. Także w naszym regionie Betlejemskie Światło Pokoju trafi do najbardziej potrzebujących jego ciepła i wszystkiego, co symbolizuje: miłości, jedności, miłosierdzia.

Mieszkańcy Rzeszowa będą mogli pobrać Betlejemskie Światło Pokoju do swoich domów 20 grudnia 2018 roku, podczas Wigilii na rzeszowskim Rynku

Iwona Kosztyła