24 listopada 2019

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata to święto patronalne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Akcji Katolickiej.

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata to święto patronalne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Akcji Katolickiej. W tym dniu młodzi ludzi zrzeszenie w KSM składają przyrzeczenia członkowskie, a prezesi parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej otrzymują legitymacje.

Dla młodych ludzi, którzy przed Bogiem, w obecności biskupa składają przyrzeczenie to bardzo ważna chwila, bo wypowiadają bardzo istotne słowa – mówi ks. Tomasz Ryczek, asystent KSM diecezji rzeszowskiej

To dla nas ważny czas. Chcemy świadomie składać obietnice, które zawierają słowa przyrzeczenia, chcemy świadomie służyć – mówią młodzi

Każdy młody, który składa przyrzeczenie otrzymuje odznakę, która jest symbolem tej chwili i tej decyzji. Każdy, kto ją nosi winien pamiętać, że reprezentuje katolicką organizację, a po jego zachowaniu KSM będzie oceniane – dodaje ks. Tomasz Tyczek

KSM jest organizacją, której zasadniczym celem jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości oraz zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego

Iwona Kosztyła