6 stycznia 2019

W Kościele łacińskim święto zaczęto obchodzić od końca IV w. jako święto niezależne od Bożego Narodzenia.

Byli bardzo konserwatywni w szukaniu Mesjasza, żadne przeszkody nie przerwały ich przedsięwzięcia. Podążali wytrwale za gwiazdą, która ich prowadziła. Przybywszy na oczekiwane z utęsknieniem miejsce zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją. Otworzyli najpierw swoje serca w formie hołdu, a potem ofiarowali dary: złoto, kadzidło i mirrę – skarby przynależne królowi, gdyż rozpoznali królewską godność tego Dziecięcia. Kościół dziś obchodzi św. Objawienia Pańskiego czyli Święto trzech Króli.

Pismo święte niewiele o nich mówi i to co o nich wiemy, wywodzi się głownie z tradycji, która także podaje ich imiona  – mówi ks. Tomasz Bak, biblista. 

Zgodnie z tradycją na Trzech Króli drzwi naszych domów oznaczamy literami K M B wypowiadając słowa specjalnej modlitwy. W ten dzień Kościół w Polsce obchodzi Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom, a na ulicach miast odbywają się widowiska plenerowe zwane Orszakami trzech Króli.

Iwona Kosztyła