6 września 2021

Sympozjum odbędzie się w dniach 7- 9 wrzenia w Instytucie Teologiczno- Pastoralnym w Rzeszowie.

W wtorek w Rzeszowie rozpocznie się 56 Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych pt. „Trzecia edycja Mszału Rzymskiego w języku polskim. Tradycja, translacja, teologia, wyzwania”. Spotkanie będzie miejscem wymiany myśli związanych z głównym tematem, nie zabraknie bieżących spraw związanych z liturgią.

Tematy referatów i rozmów będą oscylować wokół nowej edycji Mszału Rzymskiego. Będziemy po raz kolejny pracować nad tym, by oddać wiernie myśl teologiczną zawartą w łacińskim tekście, a jednocześnie wyrazić ją w sposób poprawny i zrozumiały w języku polskim – mówi ks. dr Sławomir Jeziorski, liturgista, wykładowca WSD w Rzeszowie

 

 

Iwona Kosztyła