10 września 2021

Kardynał Wyszyński w Komańczy przebywał od 29 października 1955 r. do 28 października 1956 r

W związku z Beatyfikacją kardynała Wyszyńskiego, coraz więcej osób chce poznać nauczanie prymasa, między innymi odwiedzając miejsca internowania w Komańczy. Tylko podczas wakacji Izbę Pamięci poświęconą Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu znajdującą się w tamtejszym klasztorze s. Nazaretanek co tydzień odwiedzało ponad półtora tysiąca pielgrzymów i turystów.

 

W placówce można obejrzeć pokój z pamiątkami po Prymasie Tysiąclecia. – Zachowały się m.in. ornat, mszał, różaniec, kałamarz, lampa naftowa, żelazne łóżko i kanapa. Cieszymy się, że coraz więcej osób chce poznawać to miejsce i historię prymasa_ mówi s. Beata Dzido, przełożona s. Nazaretanek z Komańczy

 

 

Kardynał Wyszyński w Komańczy przebywał od 29 października 1955 r. do 28 października 1956 r

 

Iwona Kosztyła