22 stycznia 2019

W sobotę w Desznicy, odbędzie się spotkanie przedstawicieli kościołów katolickich, protestanckich i obrządku wschodniego.

 Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, którzy charakteryzują dwa prądy chrześcijaństwa: katolicyzm i ewangelizm, chrześcijanie różnych wyznań z całego świata spotykają się na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Takie nabożeństwa odbędą się także w diecezji rzeszowskiej .

Różnice i spory między chrześcijanami poszczególnych wyznań mają swe korzenie w dalekiej przeszłości. Przez wieki wydawało się, że nie jest możliwe porozumienie na jakiejkolwiek płaszczyźnie, a wszelkie próby mediacji między zwaśnionymi braćmi w wierze kończyły się fiaskiem. Jednak już od pewnego czasu toczy się dialog, który ma zbliżyć do siebie chrześcijan – mówi ks. Krystian Winiarski, referent do spraw ekumenizmu diecezji rzeszowskiej

Co prawda czasami bywa on trudny, ale bez niego nie sposób budować jedności – dodaje – ks. Krystian Winiarski

Zgodnie z tradycją, podczas Tygodnia Ekumenicznego na nabożeństwa organizowane w świątyniach różnych wyznań, zapraszani są przedstawiciele bratnich Kościołów. W sobotę 26 stycznia o godz. 13.00 w kościele pw. Matki Bożej Niepokalanej w Desznicy, odbędzie się spotkanie przedstawicieli kościołów katolickich, protestanckich i obrządku wschodniego.

Iwona Kosztyła