18 stycznia 2020

Obchodom towarzyszy hasło 'Życzliwi bądźmy', zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich.

Pod hasłem 'Życzliwi bądźmy’, zaczerpniętym z Dziejów Apostolskich (Dz 28,2), od 18 do 25 stycznia obchodzony jest na całym świecie – także w Polsce – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wierni różnych wyznań spotkają się na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych wydarzeniach.

Różnice i spory między chrześcijanami poszczególnych wyznań mają swe korzenie w dalekiej przeszłości. Przez wieki wydawało się, że nie jest możliwe porozumienie na jakiejkolwiek płaszczyźnie, a wszelkie próby mediacji między zwaśnionymi braćmi w wierze kończyły się fiaskiem. Jednak już od pewnego czasu toczy się dialog, który ma zbliżyć do siebie chrześcijan – mówi ks. Krystian Winiarski, referent do spraw ekumenizmu diecezji rzeszowskiej. Co prawda czasami bywa on trudny, ale bez niego nie sposób budować jedności – dodaje. 

Co roku na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane są materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami, propozycjami liturgii nabożeństw itp. Od 1966 r. materiały te razem przygotowują Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów oraz Papieska Rada (wcześniej Sekretariat) ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Polską wersję broszury z materiałami od 1998 r. wspólnie opracowują Polska Rada Ekumeniczna oraz Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego. Od 1975 r. co roku materiały przygotowywane są przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów. Materiały na 2012 r. opracowała grupa polska.

23 stycznia 2020 r. o godz. 18.00 w kościele św. Krzyża w Rzeszowie zostanie odprawiona uroczysta Msza św. o jedność chrześcijan.

Iwona Kosztyła