25 marca 2020

W przypadającą dziś Uroczystość Zwiastowania Pańskiego Kościół w Polsce obchodzi Dzień Świętości Życia.

Jego celem jest budzenie wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia na każdym jego etapie oraz zwrócenie uwagi na potrzebę szczególnej troski o nie.

„Przeżywany teraz czas realnego zagrożenia własnego życia mobilizuje do szukania sposobów jego chronienia, ale także pobudza do wzajemnej modlitwy. Jest szansą otwarcia oczu i serca – nowego spojrzenia – na najbardziej bezbronne i samotne wobec zagrożenia zagładą – życie dzieci nienarodzonych – mówi ks. Jan Kobak. Duszpasterz Rodzin Diecezji Rzeszowskiej

Dzień Świętości Życia został ustanowiony w Kościele w Polsce w 1998 r. w odpowiedzi na apel sw Jan Paweł II zawarty w encyklice „Evangelium Vitae” ogłoszonej 25 marca 1995 roku. W tym dniu kościół zachęca do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Iwona Kosztyła