28 listopada 2021

Pierwsze wzmianki nt. Adwentu jako okresu przygotowania do świąt Bożego Narodzenia pochodzą z IV w.

W ostatnią niedzielę listopada w kościele rozpoczyna się adwent – bogaty w symbolikę, czterotygodniowy okres przygotowania do Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa. Czas adwentu jest czasem naszej odpowiedzi na głos Boga, który mówi, ze niebawem do nas przyjdzie – mówi ks. Sławomir Jeziorski, liturgista

Adwent dzieli się na dwie części. W pierwszej, w czytaniach liturgicznych usłyszymy o powtórnym przyjściu Chrystusa na końcu czasów. Dopiero druga część adwentu jest to czas bezpośredniego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia- przypomina ks. Sławomir Jeziorski, liturgista

Pierwsze wzmianki nt. adwentu jako okresu przygotowania do świąt Bożego Narodzenia pochodzą z IV w. W Rzymie zwyczaj świętowania adwentu ten znany był od VI w. i obejmował cztery tygodnie przed świętami. Przez pewien czas adwent był okresem postu, co dalej jest zachowywane w liturgii wschodniej.

Iwona Kosztyła