13 września 2021

W diecezji rzeszowskiej jest 250 parafii.

W instytucie Teologiczno – Pastoralnym w Rzeszowie spotkali się proboszczowie diecezji rzeszowskiej. Była okazja do wzajemnego poznania się, wymiany informacji i dzielenia się możliwościami pracy duszpasterskiej w parafiach. Proboszczowie wysłuchali też wykładu na temat współczesnych wyzwań duszpasterskich.

 

Iwona Kosztyła