19 maja 2020

Święcenia diakonatu odbędą się w sobotę 23 maja.

5 kleryków V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, którzy w najbliższą sobotę przyjmą świecenia diakonatu, rozpoczęli tygodniowe rekolekcje zamknięte. To nie tylko tradycja, element formacji, ale także konieczność wynikająca z potrzeby dobrego,  bezpośredniego przygotowania się do tego wydarzenia.

To ważny i potrzeby nam wszystkim czas – zapewniają klerycy przygotowujący się do przyjęcia święceń diakonatu

Uroczystość świeceń diakonatu odbędzie się w WSD w Rzeszowie. Nasze radio przeprowadzi transmisję z tej uroczystości.

Iwona Kosztyła