22 maja 2020

Święcenia przyjmie 5 kleryków WSD w Rzeszowie

Podczas mszy świętej założą szaty liturgiczne: dalmatykę, oraz stułę, która opiera się na jednym ramieniu. W sobotę klerycy V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie przyjmą świecenia diakonatu. Diakoni pełnią posługę Słowa Bożego, przewodniczą nabożeństwom liturgicznym, pomagają kapłanom przy ołtarzu i pełnią ważną rolę w dziele ewangelizacji.

Iwona Kosztyła