5 stycznia 2021

Na misjach pracuje także 13 kapłanów z diecezji rzeszowskiej.

Przypadająca 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego to dzień związany z misjami i głoszeniem Ewangelii całemu światu. Upamiętnia pierwsze zetknięcie się pogan z Chrystusem, a jego wyrazem jest pokłon złożony Zbawicielowi przez Trzech Mędrców ze Wschodu. To także dzień pamięci o kapłanach, osobach konsekrowanych i osobach świeckich, które głoszą Ewangelie w rożnych zakątkach świata.

 

Na misjach pracuje także 13 kapłanów z diecezji rzeszowskiej – mówi ks. Daniel Nowak dyrektor Referatu Misyjnego Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie

Zarówno kapłanom pracującym na misjach, jak i ludziom którym posługują potrzebne jest nasze wsparcie materialne i modlitwa. Dzięki ofiarności wiernych, możemy wspierać dzieła misyjne – dodaje ks. Nowak

6 stycznia przypada także święto patronalne Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

 

Iwona Kosztyła