18 grudnia 2020

Wigilia się nie odbędzie, jednak potrzebujący nie zostaną bez pomocy. Otrzymają świąteczne paczki.

W związku z obostrzeniami sanitarnymi w tym roku nie odbędzie tradycyjna Wigilii dla ubogich i potrzebujących organizowana przez Rzeszowska Caritas. Jednak te osoby nie pozostaną bez pomocy i wsparcia, także tego w postaci produktów żywnościowych z przeznaczeniem na przygotowanie wieczerzy wigilijnej, ale i całych świat – mówi ks. Piotr Potyrała, dyrektor rzeszowskiej Caritas

Rzeszowska Caritas przekaże potrzebującym około 800 paczek. Produkty do jej przygotowania zostały zakupione, ale także zebrane zostały między innymi podczas przedświątecznej Zbiorki Żywności.

 

 

Iwona Kosztyła