9 kwietnia 2020

Wielki Tydzień, którego częścią jest Triduum Paschalne, jest świętowany dopiero od IV wieku, a samo Triduum Paschalne zastąpiło Triduum Sacrum, obchodzone do 1929 r.

Wielki Czwartek rozpoczyna obchody Triduum Paschalnego. Od tego dnia do Niedzieli Zmartwychwstania Kościół wspomina najważniejsze wydarzenia w swojej historii: ustanowienie Eucharystii, mękę i śmierć Chrystusa oraz Jego zmartwychwstanie.

Ten dzień jest przede wszystkim upamiętnieniem Wieczerzy Pańskiej i ustanowieniem sakramentu kapłaństwa. Liturgia wskazuje także na umycie nóg jako na symbol miłości służebnej, która zawsze jest znakiem obecności Pana obecnego w zgromadzeniu swych uczniów i dającego się im w swoim Ciele i Krwi. To wymowny gest, służby czy zwykłej życzliwości, który możemy przełożyć także na rodzinne przeżywanie Wielkiego Czwartku w warunkach domowych – mówi ks. Sławomir Jeziorski, liturgista

 

W tradycji Kościoła rzymskokatolickiego Triduum rozumie się jako trzy etapy misterium Odkupienia. Etap pierwszy – pożegnalna uczta, czyli Ostatnia Wieczerza, oraz zapowiedź ofiary, etap drugi – wydarzenia Wielkiego Piątku, zakończone śmiercią Chrystusa na krzyżu, etap trzeci – spoczynek w grobie i zmartwychwstanie.

Ze względu na rygory sanitarne msze św. i nabożeństwa Triduum Paschalnego w Kościele katolickim, będą sprawowane z ograniczeniem udziału wiernych do pięciu osób. Biskupi zachęcają do uczestnictwa w liturgiach poprzez transmisje i modlitwę w domach.

Iwona Kosztyła