24 grudnia 2018

Były tradycyjne wigilijne potrawy, rodzina atmosfera, dzielenie się opłatkiem i życzenia. Ponad 300 osób bezdomnych, ubogich oraz samotnych zasiadło do wigilijnego stołu przygotowanego przez Caritas, Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta i rzeszowski MOPS w Rzeszowie. Spotkaniu przewodniczył biskup Jan Wątroba. Do stołu zasiedli także przedstawiciele władz samorządowych, wojewódzkich i miejskich.

Wszystkie przygotowane miejsca zostały zajęte. To oznacza, że ciągle są ludzie, którzy potrzebują naszego wsparcia i czują się tutaj dobrze – mówi ks. Piotr Potyrała, wicedyrektor rzeszowskiej Caritas 

Organizatorom spotkania zależy, by te wigilijne i świąteczne chwile, były czasem nadziei i pokoju. By były były namiastką świąt, jakie podopieczni kiedyś spędzali w swoich domach. Wśród  uczestników wigilijnego spotkania były między innymi osoby zamieszkałe w w schronisku św. Brata Alberta. To czas kiedy każdy chce czuć się jak w rodzinie. W rodzinach  nie czekają na nas takie miejsca. To jest nasz dom i nasz wigilijny stół.

 

Z okazji świąt dla biednych, samotnych i bezdomnych przygotowano paczki z żywnością.

Iwona Kosztyła