24 grudnia 2019

Były tradycyjne wigilijne potrawy jak barszcz z uszkami, ryba, czy sałatka. Była rodzina atmosfera, dzielenie się opłatkiem i życzenia. Ponad 300 osób bezdomnych, ubogich oraz samotnych zasiadło do wigilijnego stołu przygotowanego przez Caritas, Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta i rzeszowski MOPS w Rzeszowie. Do stołu zasiedli także przedstawiciele władz samorządowych, wojewódzkich i miejskich. Spotkaniu przewodniczył biskup Jan Wątroba. 

Iwona Kosztyła