9 czerwca 2020

Organizacją uroczystości po uzgodnieniu terminów z księżmi biskupami zajmują się proboszczowie poszczególnych parafii.

Od czerwca w diecezji rzeszowskiej  jest  możliwość przystąpienia do sakramentu bierzmowania. Młodzież, która ze względu na ograniczenia nie mogła przystąpić do sakramentu dojrzałości chrześcijansjkiej w marcu, kwietniu czy też maju, przyjmie ten sakrament w najbliższym czasie.

W związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa oraz zwiększeniem limitu osób mogących brać udział w nabożeństwach kościelnych powstał nowy kalendarz uroczystości sakramentu bierzmowania w poszczególnych parafiach – mówi ks. Piotr Steczkowski, kanclerz kurii diecezjalnej w Rzeszowie

Organizacją uroczystości po uzgodnieniu terminów z księżmi biskupami zajmują się proboszczowie poszczególnych parafii.

Iwona Kosztyła