28 czerwca 2021

S. Roberta Zofia Babiak zmarła w opinii świętości, 12 lipca 1945 r. w domu generalnym w Starej Wsi i została pochowana na miejscowym cmentarzu.

Uroczysta sesja zamknęła na szczeblu diecezjalnym proces beatyfikacyjny Służebnicy Bożej s. Roberty Babiak ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Starej Wsi. Siostra Babiak w 1940 r. rozpoczęła pisanie dziennika duchowego, w którym zapisała m.in. modlitwę nazwaną później „koronką miłości”. Siostra Babiak miała także wpływ na ówczesnego biskupa przemyskiego przekazując mu przesłanie Pana Jezusa dotyczące dwóch przykazań miłości. Miało to niezwykły wydźwięk na tle toczącej się II wojny światowej.

Podczas trwającego prawie siedem lat procesu udało się zgromadzić materiał dowodowy, który liczy prawie 2500 stron tworząc archetyp akt procesowych, wraz z załączonymi egzemplarzami ważniejszych publikacji wydanych drukiem. Wkrótce transumpt akt – wraz z tłumaczeniem na język angielski – i jego tzw. kopia publiczna zostaną zawiezione do Rzymu, do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, gdzie toczyć się będzie dalszy ciąg procesu beatyfikacyjnego.

W skład Trybunału weszli: abp Adam Szal, metropolita przemyski, ks. prał. Józef Bar, delegat biskupi, ks. prał. Stanisław Czenczek, promotor sprawiedliwości, ks. prał. Tadeusz Bratkowski, notariusz aktuariusz, s. Małgorzata Syska, notariusz adiunktus oraz s. Krystyna Kasperczyk, postulator.

 

Iwona Kosztyła