29 czerwca 2020

Pieniądze można także wpłacać na konto Caritas Diecezji Rzeszowskiej z dopiskiem „Powódź”

W najbliższą niedzielę 5 lipca w parafiach diecezji rzeszowskiej odbędzie się zbiórka do puszek z przeznaczeniem na wsparcie dla osób poszkodowanych przez powódź. Zebrane ofiarny trafią do rzeszowskiej Caritas, która z pomocą Ośrodków Pomocy Społecznej rozdysponuje zebrane środki wśród osób najbardziej dotkniętych skutkami podtopień.

Pomoc i wsparcie są bardzo potrzebne – mówi ks. Piotr Potyrała, wicedyrektor rzeszowskiej Caritas

 

Iwona Kosztyła