1 listopada 2019

Ludzie chętnie wspierają najbardziej potrzebujących.

Na rzeszowskich cmentarza trwa największa w regionie kwesta zorganizowana przez Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta. Wszystkie zebrane pieniądze zostaną przekazane na pomoc najuboższym. Wolontariusze zbierają datki na nekropoliach w sąsiednich miejscowościach.

Pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie najbardziej potrzebujących. Wiedzą o tym zarówno wolontariusze, jak i osoby publiczne, które z puszkami w dłoniach kwestują i proszą o wrzucenie przysłowiowej złotówki

Oprócz schroniska dla bezdomnych Towarzystwo wraz z Caritas i ośrodkiem pomocy społecznej prowadzi także jadłodajnię dla ubogich.

Iwona Kosztyła