16 października 2020

Ks. Jacek Kaszycki - Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia zachęca do modlitwy za służby medyczne.

Treść komunikatu Duszpasterza:

W związku ze zbliżającą się Uroczystością św. Łukasza – patrona służby zdrowia – Duszpasterstwo Służby Zdrowia zaprasza pracowników służby zdrowia do Mrowli k. Rzeszowa na niedzielę 18 października 2020 r.

Informujemy również, że w tym roku ze względów na sytuację epidemiczną – nasze spotkanie w Mrowli ograniczamy do uczestnictwa we Mszy św. sprawowanej tam w ramach Odpustu św. Łukasza o godz. 11:00.

Zapewniamy także, że będziemy się modlić za całe środowisko medyczne naszej diecezji oraz w intencji ludzi chorych. Niech i w trakcie tegorocznego spotkania szczególnie wybrzmi szczere słowo: Dziękujemy…” – za wszelkie utrudzenie i zaangażowanie środowiska medycznego diecezji rzeszowskiej w niesieniu ulgi osobom chorym i cierpiącym w tych niecodziennych i nietypowych warunkach i okolicznościach.

Bezpośrednio w Eucharystii w Mrowli środowisko medyczne będą reprezentować wyznaczone osoby. W związku z tym proszę Wielebnych Księży Kapelanów i Proboszczów o zorganizowanie w kościołach, w kaplicach szpitalnych, DPS-ach i hospicjach duchowej łączności z naszą modlitwą.

Nadzwyczajna sytuacja, w której się znaleźliśmy, niech nam pozwoli pogłębić poczucie wartości wspólnoty środowiska medycznego i wzajemnego poszanowania, zarówno wobec Pracowników poszczególnych placówek medycznych, jak i Księży kapelanów w nich posługujących.

 

Ks. Jacek Kaszycki

Kapelan Szpitala

Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia