19 stycznia 2022

Tylko do 26 lutego uczniowie ze szkól ponadgimnazjalnych mogą zgłosić chęć udziału w 26 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Celem konkursu jest zachęta młodych ludzi do czytania i poznawania Pisma Świętego. W tegorocznej edycji uczestnicy będą zmagać się z pytaniami związanymi z Księga Jeremiasza.  Konkursowi towarzyszy hasło „Poczuj radość Ewangelii”.

O konkursie z Krzysztofem Dziduchem z Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, koordynatorem diecezjalnym konkursu konkursu rozmawiała Iwona Kosztyła 

Tylko do 26 lutego uczniowie ze szkól ponadgimnazjalnych mogą zgłosić chęć udziału w 26 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Celem konkursu jest zachęta młodych ludzi do czytania i poznawania Pisma Świętego. W tegorocznej edycji uczestnicy będą zmagać się z pytaniami związanymi z Księga Jeremiasza . Konkursowi towarzyszy hasło „Poczuj radość Ewangelii”.

Iwona Kosztyła