22 listopada 2021

Konferencja Episkopatu Polski pozytywnie zaopiniowała prośbę biskupa Jana Wątroby, ordynariusza diecezji rzeszowskiej o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego Jacka Krawczyka. Kolejnym etapem będzie decyzja Kongregacji do Spraw Świętych o rozpoczęciu etapu na szczeblu  diecezjalnym. To ważna i dobra informacja dla całej diecezji – mówi biskup Jan Wątroba, ordynariusz diecezji rzeszowskiej

 

Jacek Krawczyk urodził się 16 sierpnia 1966 r. W Rzeszowie. Mieszkał w Palikówce. W Liceum rozpoczął pracę charytatywną w Państwowym Domu Rencistów w Rzeszowie organizując spotkania dla pensjonariuszy. W trakcie studiów teologicznych na KUL opiekował się chorymi, których odwiedzał w lubelskich szpitalach oraz hospicjach. Pracował jako wolontariusz a następnie sanitariusza w stacji pogotowia ratunkowego w Rzeszowie. W 1990 roku zdiagnozowano u niego chorobę nowotworową. Jacek Krawczyk zmarł 1 czerwca 1991 roku podczas pobytu w szpitalu onkologicznym w Krakowie. Miał niespełna 25 lat. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Strażowie.

 

Iwona Kosztyła