KALENDARIUM RADIA „VIA”

1994 r.

Budowa masztu i instalacja anteny nadawczej na wzgórzu Magdalenka k. Rzeszowa

8 sierpnia 1994 r.

Przyznanie koncesji radiowej diecezji rzeszowskiej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji

1 października 1994 r.

Dekret bp. Kazimierza Górnego powołujący do istnienia „Via” Katolickie Radio Rzeszów z siedzibą w Malawie nr 515

15 listopada 1994 r.

Ks. Roman Jurczak zostaje mianowany dyrektorem „Via” (funkcję tę pełnił do 2000 r.)

24 listopada 1994 r.

Zatwierdzenie przez bp. Kazimierza Górnego Zarządu Rady Programowej w składzie: ks. Ireneusz Folcik – przewodniczący, Jerzy Cypryś – zastępca, s. Hieronima Janicka CSSF – sekretarz

8 grudnia 1994 r.

Emisja pierwszej dwugodzinnej audycji

23 stycznia 1995 r.

Biskup rzeszowski mianuje pierwszych współpracowników „Via”: ks. Mariana Czenczka, ks. Ryszarda Hodarę MS, ks. Janusza Kurasza, ks. Andrzeja Turonia i ks. Pawła Zimnego

6 czerwca 1995 r.

Powołanie pierwszych korespondentów dekanalnych

23 października 1995 r.

Ks. Edward Rusin zostaje mianowany redaktorem programowym „Via” (funkcję tę pełnił do 1998 r.). W kolejnych latach funkcję wicedyrektora, dyrektora programowego bądź redaktora programowego pełniło 23 księży

10 listopada 1995 r.

Nadawanie programu z zwiększoną mocą na częstotliwości 103,8 Mhz

1 maja 1998 r.

Rozpoczęcie nadawania programu całodobowego

17 lipca 1998 r.

Zgoda Ministra Łączności na zwiększenie mocy nadajnika na Magdalence do 10 kW

5 kwietnia 1999 r.

Pierwsza transmisja żużlowa. Przez kilkanaście lat „Via” transmitowało m.in. rozgrywki żużlowe i mecze piłki siatkowej

1 października 1999 r.

Rozpoczęcie transmisji Mszy św. z kościoła św. Krzyża w Rzeszowie. Transmisje odbywały się od poniedziałku do soboty o godz. 12.00. Odpowiedzialnymi za poszczególnie dni zostali księża z instytucji: Instytut Teologiczno-Pastoralny im. bł. Józefa Sebastiana Pelczara, Muzeum Diecezjalne i parafia św. Krzyża – poniedziałek; Kuria Diecezjalna – wtorek; zakony i zgromadzenia – środa; Wyższe Seminarium Duchowne – czwartek; Sąd Kościelny – piątek; Radio „Via” – sobota

1 lipca 2000 r.

Dyrektorem „Via” zostaje ks. Bogusław Przeklasa (funkcję tę pełnił do 2013 r.)

9 lutego 2001 r.

Ks. Janusz Miąso zostaje mianowany redaktorem „Via” (funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego prowadząc m.in. od poniedziałku do soboty audycję „Karmić się słowem”)

18 września 2001 r.

Transmisje Mszy św. z kościoła św. Krzyża zostają przeniesione na godz. 18.30. Odpowiedzialni za poszczególne Msze św.: Sąd Biskupi – poniedziałek; Kuria Diecezjalna – wtorek; zakony i zgromadzenia – środa, Wyższe Seminarium Duchowne – czwartek; duszpasterstwo młodzieży – piątek; Katolickie Radio „Via” – sobota

8 grudnia 2004 r.

10. rocznica powołania „Via”. Msza św. w kościele farnym w Rzeszowie i spotkanie w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej

18 sierpnia 2006 r.

Księża z siedmiu rzeszowskich parafii rozpoczynają prowadzenie modlitwy różańcowej na antenie „Via” codziennie o godz. 20.30 (parafia św. Józefa, parafia farna, parafia św. Krzyża, parafia Matki Bożej Królowej Polski, parafia św. Judy Tadeusza, parafia Chrystusa Króla, parafia Podwyższenia Krzyża)

28 lipca 2007 r.

Rozpoczęcie pracy nadajnika „Via” na górze Liwocz k. Jasła

25 sierpnia 2007 r.

Powstaje studio „Via” w Jaśle. Ksiądz Daniel Drozd zostaje mianowany dyrektorem oddziału „Via” w Jaśle (funkcję tę pełnił do 15 października 2007 r.). Jego następcami byli: ks. Andrzej Sroka i ks. Jacek Szczęch

8 września 2010 r.

Rozpoczynają się regularne transmisje Mszy św. z kościoła bernardynów w Rzeszowie w środy i soboty. W pozostałe dni z kościoła św. Krzyża w Rzeszowie, a w niedziele – z kościoła św. Krzyża w Warszawie

1 marca 2013 r.

Ks. Marek Chorzępa, od 2005 r. wicedyrektor „Via”, zostaje mianowany dyrektorem „Via” (funkcję tę pełnił do 2014 r.)

24 sierpnia 2013 r.

Ks. Tomasz Nowak zostaje mianowany redaktorem „Via”, a 14 sierpnia 2014 r. wicedyrektorem

1 stycznia 2014 r.

Radio wprowadza nowe logo – żółty napis na niebieskim tle

26 lipca 2014 r.

Ks. Witold Wójcik zostaje mianowany dyrektorem „Via”

1 października 2014 r.

Księża kolejnych siedmiu rzeszowskich parafii rozpoczynają prowadzenie modlitwy różańcowej na antenie „Via” (parafia św. J. S. Pelczara, parafia św. Michała, parafia katedralna, parafia św. Jadwigi Królowej, parafia Bożego Ciała, parafia bł. Karoliny i parafia Matki Bożej Rożańcowej)

5 grudnia 2014 r.

20. rocznica pierwszej audycji na antenie „Via”. Msza św. w kościele św. Krzyża w Rzeszowie

3 września 2017 r.

Rozpoczynają się regularne transmisje Mszy św. z katedry rzeszowskiej w każdą niedzielę o godz. 9.00. Dotychczas w niedziele transmitowano Msze św. z kościoła św. Krzyża w Warszawie, a od 2013 r. z bazyliki ojców bernardynów w Rzeszowie

28 listopada 2019 r.

Jubileusz 25-lecia „Via”. Msza św. w kościele św. Rocha w Rzeszowie, spotkanie w auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie, koncert Marcina Stycznia.