Audycja 1-19.10.2020

Co to jest bioróżnorodność?

W audycji wyjaśnimy co to jest bioróżnorodność, co wpływa na ubożenie bioróżnorodności, jaki wpływ na bioróżnorodność ma gospodarka pasterska i  czym Podkarpacie wyróżnia się pod względem bioróżnorodności. Nasi eksperci: entomolog – dr inż. Tomasz Olbrycht i dr inż. Paweł Wolański z Zakładu Agroekologii i Użytkowania Lasu Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Audycja 2 – 23.10.2020

Wpływ wypasu na różnorodność biologiczną łąk i pastwisk

W audycji powiemy jak zmienia się różnorodność gatunkowa na użytkowanych pastwiskach, a jak wyglądają tereny nieużytkowane, co tracimy zaprzestając użytkowania  i dlaczego działalność rolnicza bywa niezbędna. Nasz ekspert: dr inż. Paweł Wolański z Zakładu Agroekologii i Użytkowania Lasu Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Audycja 3 – 26.10.2020

Dlaczego właśnie owce?

W audycji wyjaśnimy dlaczego to właśnie owce są zwierzętami, których wypas pozwala na zachowanie bioróżnorodności. Nasi eksperci: dr hab. inż. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego Jadwiga Topczewska z Kolegium Nauk Przyrodniczych i Grzegorz Sienko z Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Sanoku.

Audycja 4 – 30.10.2020

Gatunki flory występujące na terenach wypasu

W audycji powiemy o gatunkach roślin znajdujących się na łąkach, na których wypasane są owce. Nasz ekspert: dr inż. Paweł Wolański z Zakładu Agroekologii i Użytkowania Lasu Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Audycja 5 – 02.11.2020

Gatunki fauny występujące na terenach wypasu

W audycji powiemy o gatunkach roślin znajdujących się na łąkach, na których wypasane są owce. Nasz ekspert: dr inż. Paweł Wolański z Zakładu Agroekologii i Użytkowania Lasu Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Audycja 6 – 06.11.2020

Pastwiska ekstensywne a pastwiska intensywne

W audycji porównamy ekstensywną gospodarkę pastwiskową z intensywną gospodarką pastwiskową. Nasi eksperci: dr hab. inż. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego Jadwiga Topczewska z Kolegium Nauk Przyrodniczych i Adam Szary, biolog z Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Audycja 7 -09.11.2020

Jaki wpływ na zachowanie krajobrazu kulturowego ma wypas owiec?

Krajobrazy pasterskie to jedne z najstarszych typów krajobrazu kulturowego. W audycji powiemy jakie znaczenie na zachowanie krajobrazu kulturowego ma wypas owiec. Goście audycji: dr hab. inż prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego Jadwiga Topczewska z Kolegium Nauk Przyrodniczych, Adam Szary, biolog z Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Tomasz Leyko, rzecznik marszałka województwa podkarpackiego.

Audycja 8 – 13.11.2020

Mechanizacja rolnictwa a bioróżnorodność

Mechanizacja i intensyfikacja rolnictwa doprowadzają do pogorszenia warunków siedliskowych dla tzw. łąkowo-pastwiskowych gatunków ptaków, efektem czego jest znaczne zmniejszenie ich liczebności. Koszona intensywnie trawa jest jednolita, a przez to uboższa w miejsca dające schronienie przed drapieżnikami. Nasi eksperci: dr inż. Paweł Wolański z Zakładu Agroekologii i Użytkowania Lasu Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr Marian Stój, ornitolog.

Audycja 9 – 16.11.2020

Co mogę zrobić, aby pomóc w ratowaniu bioróżnorodności?

Sadzenie różnych gatunków roślin, postawienie budki lęgowej, dokarmianie ptaków we właściwy sposób, lub wystawienie poidełka z wodą dla zwierząt – to tylko niektóre ze sposobów ratowania środowiska i bioróżnorodności. W audycji nasi eksperci: entomolog dr inż. Tomasz Olbrycht i dr inż. Paweł Wolański z Zakładu Agroekologii i Użytkowania Lasu Uniwersytetu Rzeszowskiego powiedzą jaki wkład w zachowanie różnorodności może mieć każdy z nas. 

Audycja 10 – 20.11.2020

W audycji przedstawimy dobre przykłady zachowania bioróżnorodności w województwie podkarpackim w ramach programu ,,Podkarpacki Naturalny Wypas”. Gość audycji: Tomasz Leyko, rzecznik marszałka województwa podkarpackiego.