Audycja I -19.10.2020

Co to jest bioróżnorodność?

W audycji wyjaśnimy co to jest bioróżnorodność, co wpływa na ubożenie bioróżnorodności, jaki wpływ na bioróżnorodność ma gospodarka pasterska i  czym Podkarpacie wyróżnia się pod względem bioróżnorodności. Nasi eksperci: entomolog – dr inż. Tomasz Olbrycht i dr inż. Paweł Wolański z Zakładu Agroekologii i Użytkowania Lasu Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Audycja II – 23.10.2020

Wpływ wypasu na różnorodność biologiczną łąk i pastwisk

W audycji powiemy jak zmienia się różnorodność gatunkowa na użytkowanych pastwiskach, a jak wyglądają tereny nieużytkowane, co tracimy zaprzestając użytkowania  i dlaczego działalność rolnicza bywa niezbędna. Nasz ekspert: dr inż. Paweł Wolański z Zakładu Agroekologii i Użytkowania Lasu Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Audycja III – 26.10.2020

Dlaczego właśnie owce?

W audycji wyjaśnimy dlaczego to właśnie owce są zwierzętami, których wypas pozwala na zachowanie bioróżnorodności. Nasi eksperci: dr hab. inż. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego Jadwiga Topczewska z Kolegium Nauk Przyrodniczych i Grzegorz Sienko z Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Sanoku.