Audycja 1_14.04.2022 – Premie na działalność pozarolniczą

Audycja 2_21.04.2022 – Płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW

Audycja 3_28.04.2022 – Przedłużenie terminu dotacji na działalność pozarolniczą

Audycja 4_05.05.2022 – Dofinansowanie na tworzenie grup producentów

Audycja 5_12.05.2022 – Dopłaty do nawozów

Audycja 6 _19.05.2022 – Dotacje na restrukturyzacje małych gospodarstw

Audycja 7_26.05.2022 – Premia pielęgnacyjna i zalesieniowa

Audycja 8_02.06.2022 – Wsparcie na działalność koła gospodyń wiejskich

Audycja 9 – 09.06.2022 – Wsparcie na operacje na opracowanie innowacji w ramach działania „Współpraca”.

Audycja 10 – 23.06.2022 – Wnioski o pomoc na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

Audycja 11 – 30.06.2022 – Wsparcie na działanie związane z bio-asekuracją dla hodowców trzody chlewnej

Audycja 12 – 07.07.2022 – Pomoc na rozwój usług rolniczych i leśnych w ramach wsparcia inwestycji w tworzenia i rozwój działalności pozarolniczej.

Audycja 13 – 14.07.2022 – Wsparcie inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej z PROW na lata 2014-2020.

Audycja 14 – 08.09.2022 – Premie dla młodego rolnika. Podsumowanie naboru.

Audycja 15 – 15.09.2022 – Z jakich działań pomocowych w ramach PROW 2014-2020 korzystają kobiety?

Audycja 16 – 22.09.2022 – Nabór winsoków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” z PROW 2014-2022.

Audycja 17 – 21 Konferencja Agencji Płatniczych Państw Bałtyckich i Polski – 29.09.2022

Audycja 28 -Dofinansowanie na rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem – 06.10.2022

Audycja 29 – Wsparcie inwestycji na odtworzenie potencjału produkcji rolnej – 13.10.2022

Audycja 30 – Od 17 października 2022r. ARiMR przyjmuje winsoki o wysracie w ramach czterech naborów z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – 20.10.2022

Audycja 31 – Wsparcie na tworzenie grup producentów i organizacji producentów – 27.10.2022

Audycja 32 – Wnioski z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania odporności – 28.10.2022

Audycja 33 – Nabór winsoków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania zarządzania ryzykiem – 25.11.2022

Audycja 34 – Wypłaty dopłat bezpośrednich i obszarowych – 02.12.2022

Audycja 35 – Wnioski na inwestycje na odtworzenie produkcji rolnej – 09.12.2022

 

Skip to content