Audycja 1_14.04.2022 – Premie na działalność pozarolniczą

Audycja 2_21.04.2022 – Płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW

Audycja 3_28.04.2022 – Przedłużenie terminu dotacji na działalność pozarolniczą

Audycja 4_05.05.2022 – Dofinansowanie na tworzenie grup producentów

Audycja 5_12.05.2022 – Dopłaty do nawozów

Audycja 6 _19.05.2022 – Dotacje na restrukturyzacje małych gospodarstw