Audycja 1 – Fundusz Sprawiedliwości – Czym jest?

W audycji powiemy czym zajmuje się Fundusz Sprawiedliwości, jaka jest jego misja i jakie cele. Pomoc realizowana jest przez Okręgowe Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Ekspert: wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Audycja 2 – Formy pomocy świadczone w ramach Funduszu Sprawiedliwości

Formy pomocy dla osób pokrzywdzonych m.in. przemocą domową, świadczone w ramach Funduszu Sprawiedliwości są bardzo różne. Jest to zarówno pomoc psychologiczna, prawna jak i finansowa. Ekspert: wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Audycja 3 – Pomoc osobom pokrzywdzonym w ramach Funduszu Sprawiedliwości cz. 1

Wiele osób już skorzystało z pomocy Funduszu Sprawiedliwości, wiele mogłoby, ale nie wie, że z takiej pomocy może skorzystać, bądź też wstydzi się lub boi o taką pomoc poprosić. Ekspert: wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Audycja 4 – Pomoc osobom pokrzywdzonym w ramach Funduszu Sprawiedliwości cz. 2

W przypadku pomocy świadczonej przez Fundusz Sprawiedliwości istotne jest, aby trafiła ona do osób poszkodowanych jak najszybciej. Wtedy może być pomocą najskuteczniejszą. Ekspert: wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski

Audycja 1 VIA – Mediacje. Jakie konflikty można rozwiązać dzięki mediacjom?

O tym jaka jest różnica między mediacją a postępowaniem sadowym  i jakie konflikty można rozwiązać w mediacjach rozmawiamy z naszym ekspertem – Danielem Mrozem, mediatorem z Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy „Feniks” w Rzeszowie.

Audycja 2 VIA – Korzyści płynące z mediacji

Jaka jest skuteczność i korzyści mediacji i gdzie szukać mediatora wyjaśni ekspert – Daniel Mróz, mediator z Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy „Feniks” w Rzeszowie.

Audycja 3 VIA – Czy aplikacje na smarfonie mogą pozbawić nas pieniędzy? Jak ustrzec się przed cyber-złodziejami?

Korzystanie ze smartfonów jest dziś powszechne. Ale czy bezpieczne? Czy aplikacje na smartfonie mogą pozbawić nas pieniędzy? Jak ustrzec się przed cyber-złodziejami? Na pytania odpowiada Alena Myrda, wykładowca Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej oraz była Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Audycja 4 VIA – Gry interntowe na celowniku cyberprzestępców

Czy gry w sieci, z których korzystamy na telefonie mogą pozbawić nas pieniędzy? Na pytanie odpowie nasz ekspert: Alena Myrda, wykładowca Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej oraz była Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Audycja 5 – Pomoc dla OSP

Jednym z zadań Funduszu Sprawiedliwości jest pomoc Ochotniczym Strażom Pożarnym w całej Polsce. Jednostkom OSP Fundusz zapewnił najnowocześniejszy sprzęt do ratowania zdrowia i życia za ponad 150 mln złotych. Ekspert: wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Audycja 6 – Pomoc dla szpitali

Fundusz Sprawiedliwości pomaga ofiarom przestępstw i chroni społeczeństwo przed przestępstwami, ale nie tylko. Za ponad 35 mln złotych zakupiony został specjalistyczny sprzęt medyczny dla polskich szpitali, a w okresie pandemii koronawirusa wiele placówek medycznych otrzymało realne wsparcie. Ekspert: wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Audycja 7 – Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej cz.1

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 22 października uznał aborcję eugeniczną za niezgodną z Konstytucją. W audycji pytamy jak sprawa wygląda z punktu prawnego? – ekspert minister Patryk Jaki, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Audycja 8 – Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej cz. 2

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności przesłanek eugenicznych do aborcji z Konstytucją spowodowało niezwykle ożywioną dyskusję i protesty wielu środowisk. Czy słusznie? – ekspert minister Patryk Jaki, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Audycja 5 VIA – Działalność Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sanoku cz. 1

Na terenie Podkarpacia jest kilka ośrodków dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, które funkcjonują dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości. Jeden z nich działa w Sanoku. O działalności ośrodka i jego lokalnych punktach opowie Zbigniew Mierzwa, prezes Stowarzyszenia „Przeworsk powiat bezpieczny”, które prowadzi sanocki ośrodek.

Audycja 6 VIA – Działalność Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sanoku cz. 2

Ponad 20 tys. osób pokrzywdzonych przemocą uzyskało pomoc ośrodka. O działalności ośrodka w Sanoku, który prowadzi Stowarzyszenie „Przeworsk powiat bezpieczny”, opowiada prezes Zbigniew Mierzwa.

Audycja 7 VIA – Procedura pomocy osobom pokrzywdzonym w sanockim ośrodku

O procedurze pomocy w osobom pokrzywdzonym w Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sanoku mówi Zbigniew Mierzwa.

Audycja 8 VIA – Skuteczność działania Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sanoku

Ośrodek w Sanoku prowadzi całodobowy dyżur telefoniczny pod numerem: 536 151 532. Z bezpłatnej pomocy skorzystało już wiele osób – podkreśla Zbigniew Mierzwa, prezes Stowarzyszenia „Przeworsk powiat bezpieczny”, które prowadzi sanocki ośrodek. 

Audycja 9 – Fundusz Sprawiedliwości wpiera programy profilaktyczne i edukacyjne

Środki z Funduszu Sprawiedliwości przeznaczane są nie tylko na pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, ale również na zapobieganie przestępstwom, w tym na programy infomacyjno-profilaktyczne, czy edukacyjne. Ekspert: wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski

Audycja 10 – Wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości w czasie pandemii

W okresie pandemii koronawirusa Fundusz Sprawiedliwości oferuje również wsparcie osobom, które na zakażenie są najbardziej narażone – seniorom. Ekspert: wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Audycja 11 – Mediacje jako metoda rozwiązywania sporów

W większości krajów na świecie mediacja jest uznaną i powszechną metodą rozwiązywania sporów między ludźmi. Zyskuje ona również coraz większą popularność w Polsce, zwłaszcza w okresie pandemii koronawirusa. Ekspert wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Audycja 12 – Rola i znaczenie mediacji

Ministerstwo Sprawiedliwości sukcesywnie prowadzi różnego rodzaju działania, które mają zwiększyć rolę mediacji w rozwiązywaniu konfliktów. Pomoże to zaoszczędzić czas i pieniądze wszystkich zainteresowanych stron. Ekspert wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Audycja 9 VIA – Przemoc domowa

W audycji wyjaśnimy czym jest przemoc domowa w jaki sposób jest ona definiowana, jakie rodzaje przemocy domowej mogą występować. Nasz ekspert: dr Joanna Hałaj, psycholog.

Audycja 10 VIA – Przemoc domowa

W audycji powiemy w jaki sposób pandemia koronawirusa nasila rozwój przemocy domowej. Nasz ekspert: dr Joanna Hałaj, psycholog.

Audycja 11 VIA – Przemoc w ujęciu psychologicznym

W audycji powiemy jakie zjawiska psychologiczne występują u osób będących ofiarami przemocy. Nasz ekspert: dr Joanna Hałaj, psycholog.

Audycja 12 VIA – Przemoc w ujęciu psychologicznym

W audycji powiemy czy mężczyźni stają się coraz częściej ofiarami przemocy domowej,  dlaczego osoby będące świadkami przemocy niechętnie podejmują działania w celu pomocy ofiarom. Nasz ekspert: dr Joanna Hałaj, psycholog.

Audycja 13 -Równość państw w traktacie członkowskim Unii Europejskiej

W traktacie członkowskim Unii Europejskiej są zapisy mówiące o poszanowaniu równości państw członkowskich (m.in. art. 4 ust. 2). Jednak czy są w pełni przestrzegane? Ekspert: Beata Kempa, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Audycja 14 – Traktat europejski a polski wymiar sprawiedliwości

Wspólnota jaką jest Unia Europejska gwarantować ma w wielu obszarach możliwość suwerennego zarządzania państwem. Czy tak jest w rzeczywistości czy też, jak twierdzą niektórzy eksperci, coraz częściej daje się zauważyć próby ingerencji Unii Europejskiej w wewnętrzne sprawy państw członkowskich – w tym Polski. Ekspert: Beata Kempa, poseł do Parlamentu Europejskiego

Audycja 15 – Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej

W audycji szukamy odpowiedzi na pytanie czy zdarza się, że przepisy wprowadzane poprzez dokumenty unijne mogą stać w sprzeczności z polskim prawem? Ekspert: Beata Kempa, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Audycja 16 – Równość państw członkowskich w traktacie UE

Art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej mówi o równości państw członkowskich. W audycji pytamy czy ta zasada jest przestrzegana? Ekspert: Beata Kempa, poseł do Parlamentu Europejskiego

Audycja 13 VIA – Na czym polega pomoc psychologiczna pokrzywdzonym

W audycji nasz ekspert – psycholog dr Joanna Hałaj wyjaśni na czym polega pomoc psychologiczna pokrzywdzonym, jakie są jej formy i kto powinien z niej skorzystać.

Audycja 14 VIA – Zjawiska psychologiczne u osób pokrzywdzonych

W audycji nasz ekspert – psycholog dr Joanna Hałaj wyjaśni jakie zjawiska psychologiczne mogą występować u osób pokrzywdzonych.

Audycja 15 VIA – Pomoc psychologiczna. Jak pandemia na nas wpływa?

W audycji powiemy jakie są cele pomocy psychologicznej. Z naszym ekspertem dr Joanną Hałaj, psychologiem, zwrócimy uwagę na to, w jaki sposób pandemia koronawirusa wpływa na psychikę człowieka.

Audycja 16 VIA – Pomoc psychologiczna dla medyków w czasie pandemii. Dlaczego ważna?

W audycji wyjaśnimy dlaczego pomoc psychologiczna jest ważna dla medyków, którzy na pierwszej linii frontu walczą z epidemią koronawirusa. W audycji nasz ekspert – dr Joanna Hałaj, psycholog, wyjaśni dlaczego pomoc psychologiczna to dobra praktyka, a nie wstyd.

Audycja 17 – Profesjonalizacja zawodu mediatora 

Profesjonalizacja zawodu mediatora m.in. poprzez wprowadzenie Krajowego Rejestru Mediatorów, to działania, jakie sukcesywnie prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości w celu ulepszenia systemu mediacji w Polsce. Ekspert: wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Audycja 18 – Popularyzacja informacji na temat mediacji

Mediacje są dobrą formą rozwiązywania konfliktów, ale żeby z mediacji skorzystać, trzeba wiedzieć, że jest taka możliwość. Stąd akcje informacyjne dotyczące mediacji. Ekspert: wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski

Audycja 19 – Popularyzacja informacji na temat mediacji

Jednym z działań popularyzujących mediacje był konkurs dla dzieci i młodzieży na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji. Ekspert: wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Audycja 20 – Działania edukacyjne

Wśród działań Funduszu Sprawiedliwości są działania edukacyjne i informacyjne wśród dzieci i młodzieży. Ekspert: wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Audycja 17 VIA – 19 listopada – Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci

Tysiące dzieci w Polsce doświadcza przemocy. Każdego dnia są bite, maltretowane, poniżane, wykorzystywane seksualnie. W województwie podkarpackim 13 proc. zgłoszeń na policję w ramach Niebieskiej Karty dotyczy przemocy wobec dzieci. Ekspert: podinsp. Alina Pieniążek z Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie.

Audycja 18 VIA – Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu młodzieży

W listopadzie obchodzona jest międzynarodowa „Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu młodzieży”. W tym roku w szczególności zwraca się uwagę na prawa dziecka. Celem kampanii jest przeciwdziałanie, a także budowanie świadomych postaw wobec przemocy, również w sieci. Eksperci: asp. Jerzy Ossoliński z Wydziału prewencji KWP w Rzeszowie, Alena Myrda – była naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Rzeszowie.

Audycja 19 VIA – Działania cyberprzestępców w bankowości internetowej

Galerie handlowe są zamknięte, dlatego zakupy w sieci kwitną. Większy popyt na internetowe zakupy, zawłaszcza przed św. Mikołajem i gwiazdką, może niestety dać większe pole do działania cyberprzestępcom. Dlatego trzeba być ostrożnym, by nie stracić swoich pieniędzy. Na co w szczególności uważać? Na pytanie odpowie nasz dzisiejszy ekspert Allena Myrda, była naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Rzeszowie, wykładowca WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Audycja 20 VIA – Zakupy w sieci. Nowe rodzaje cyberprzestępczości

W audycji podpowiemy na co zwracać uwagę w gorączce internetowych zakupów i mówimy jak mogą działać cyberprzestępcy. Nasz ekspert: Allena Myrda, była naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Rzeszowie, wykładowca WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Audycja 21 – Chrystianofobia. Czym jest?

Negatywnym zjawiskiem, o którym mówi się ostatnio coraz częściej, jest tzw. chrystianofobia. Czym jest i czy mamy z nią do czynienia w Polsce wyjaśnia ks. prof. Piotr Roszak, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, ekspert Laboratorium Wolności Religijnej.

Audycja 22 – Przejawy chrystianofobii w życiu społecznym i gospodarczym

Zjawisko chrystianofobii, obecne już od pewnego czasu w Europie, pojawia się również w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego w Polsce. Mówi o tym ks. prof. Piotr Roszak, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, ekspert Laboratorium Wolności Religijnej.

Audycja 23 – Procesy związane z prześladowaniem i dyskryminacją osób wierzących

Procesy związane z prześladowaniem i dyskryminacją osób wierzących mogą narastać i prowadzić do skrajnie niebezpiecznych sytuacji. Ekspert: Ks. prof. Piotr Roszak, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, ekspert Laboratorium Wolności Religijnej.

Audycja 24 – Dyskryminacja osób wierzących

Działania prowadzące do dyskryminacji, a później prześladowań osób wierzących, powinny spotkać się z natychmiastową reakcją. Spory ideologiczne powinny zostać zastąpione sporami ideowymi. Ekspert – Ks. prof. Piotr Roszak, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, ekspert Laboratorium Wolności Religijnej.

Audycja 21 VIA – Prawa osób starszych

Niewłaściwy sposób traktowania osób starszych w rodzinie, sferze publicznej, ale także instytucjach które z założenia mają nieść pomoc seniorom. Nasz ekspert: mecenas Wioletta Lelas -Piejko, radca prawny.

Audycja 22 VIA – Prawa seniora w służbie zdrowia

W audycji powiemy o prawach seniorów w służbie zdrowia i problemach, z którymi seniorzy zgłaszają się do prawników. Nasz ekspert: mecenas Wioletta Lelas -Piejko, radca prawny.

Audycja 23 VIA – Prawa Dziecka

20 listopada obchodzony był Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Obchody tego dnia mają być powodem do podejmowania aktywności w zakresie upowszechniania praw dziecka. W audycji między innymi przypomnimy czym są prawa dziecka. Nasz ekspert: mecenas Wioletta Lelas -Piejko, radca prawny.

Audycja 24 – Prawa dziecka. Gdzie szukać pomocy?

Czy łamanie praw dziecka to częste zjawisko oraz do kogo mogą się zwrócić jeśli te prawa są łamane. Nasz ekspert: mecenas Wioletta Lelas -Piejko, radca prawny.