Audycja 1 – 13.01.2023

Branżowa Szkoła I Stopnia funkcjonująca w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ropczycach jako jedna z trzech szkół powiatu ropczycko – sędziszowskiego, bierze udział w projekcie pod nazwą „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe powiatu ropczycko-sędziszowskiego”.

Audycja 2 – 20.01.2022

Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach jest największą szkołą w powiecie ropczycko- sędziszowskim. Tworzy wspólnotę 1235 uczniów oraz 100 nauczycieli i pracowników.

Audycja 3 – 10.02.2023

Zespole Szkół Technicznych im. Prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp. prowadzi kształcenie w dwóch typach szkół. Pierwszym typem jest 5 letnie technikum dające oprócz matury także tytuł specjalisty w danej branży czyli tytuł technika. Drugim typem szkół są 3- letnie szkoły branżowe I –go stopnia kończące się egzaminem z kwalifikacji i dające tytuł robotnika wykwalifikowanego.

Audycja 4 – 17.03.2023

Nowoczesne kształcenie opiera się na ciekawym programie kształcenia, odpowiednim zapleczu szkół, także w kontekście  współpracy z lokalnymi i krajowymi firmami, w których uczniowie mogą odbywać praktyki i płatne staże. Są to też praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. To także kadra z doświadczeniem i pasją do nauczania, a w wśród nich ludzie zasłużeni dla ziemi ropczycko-sędziszowskiej.

Skip to content