2. ” Pokarpacie Lokalnie Gmina Dębica CZERWIEC 2021″.  

3. „Podkarpacie Lokalnie Gmina Dębica LIPIEC 2021”. 

4. „Podkarpacie Lokalnie Gmina Dębica SIERPIEŃ 2021”. 

5. „Podkarpacie Lokalnie Gmina Dębica WRZESIEŃ 2021”.

6. „Podkarpacie Lokalnie Gmina Dębica PAŹDZIERNIK 2021”. 

7. „Podkarpacie Lokalnie Gmina Dębica LISTOPAD 2021”.

 

GMINA DĘBICA 2022

1.  ” Podkarpacie Lokalnie Gmina Dębica MAJ 2022″

2. „Podkarpacie Lokalnie Gmina Dębica CZERWIEC 2022”