2. ” Pokarpacie Lokalnie Gmina Dębica CZERWIEC 2021″.  

3. „Podkarpacie Lokalnie Gmina Dębica LIPIEC 2021”. 

4. „Podkarpacie Lokalnie Gmina Dębica SIERPIEŃ 2021”. 

5. „Podkarpacie Lokalnie Gmina Dębica WRZESIEŃ 2021”.

6. „Podkarpacie Lokalnie Gmina Dębica PAŹDZIERNIK 2021”. 

7. „Podkarpacie Lokalnie Gmina Dębica LISTOPAD 2021”.