Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej zwany Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym, przeciwdziałanie przyczynom przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. W cyklu audycji „Fundusz Sprawiedliwości. Pomoc ma moc” omówimy cele i zadania Funduszu Sprawiedliwości oraz porozmawiamy z zaproszonymi ekspertami o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem. Wskażemy, gdzie szukać pomocy oraz przedstawimy bezpłatne formy wsparcia dostępne w placówkach tworzących ogólnopolską Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, finansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Audycja realizowana jest we współpracy z Funduszem Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

LUTY

Audycja 1_14.02.2022

W jaki sposób pomagać osobom pokrzywdzonym przestępstwem? Jakiego rodzaju przemocy można wyróżnić? Ekspert: Regina Strulak, psycholog z Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Pabianicach.

Audycja 2_14.02.2022

Rodzaje przemocy. Ekspert:Regina Strulak, psycholog z Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Pabianicach.

Audycja 3_15.02.2022

Ustawa antyprzemocowa a zjawisko przemocy wobec małoletnich. Gość audycji: Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.

Audycja 4_15.02.2022

Ustawa antyprzemocowa cd. Jak ustawa chroni małoletnich? Gość audycji: Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.

Audycja 5_16.02.2022

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Gość audycji: Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.

Audycja 6_16.02.2022

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem cd. Gość audycji: Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.

Audycja 7_21.02.2022

Pomoc nieletnim pokrzywdzonym przestępstwem. Gość audycji: Marta Grabek-Niekraszewicz z krakowskiego Forum  Organizacji Społecznych.

Audycja 8_21.02.2022

Jak uzyskać pomoc z Funduszu Sprawiedliwości? Gość audycji: Marta Grabek-Niekraszewicz z krakowskiego Forum  Organizacji Społecznych.

Audycja 9_22.02.2022

Zjawisko przemocy wobec dzieci. Gość audycji: dr Piotr Kwiatkowski, psycholog, psychoterapeuta.

Audycja 10_22.02.2022

Zjawisko przemocy wobec dzieci cd. Do kogo ofiara przemocy rówieśniczej może zwrócić się o pomoc? Gość audycji: dr Piotr Kwiatkowski, psycholog, psychoterapeuta.

Audycja 11_23.02.2022

Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci. Prawa dziecka.

Audycja 12_23.02.2022

Jakie prawa dziecka są najczęściej łamane. Gdzie szukać pomocy?

Audycja 13_24.02.2022

Zjawisko przemocy wobec dzieci cd. Przemoc w rodzinie. Gość audycji Adam Romanowicz z Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białymstoku działającym przy Towarzystwie Amicus.

Audycja 14_24.02.2022

Przemoc wobec nieletnich. Jaka jest skala zjawiska? Gość audycji Adam Romanowicz z Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białymstoku działającym przy Towarzystwie Amicus. 

Audycja 15_25.02.2022

Rodzaje przemocy domowej wobec dzieci. Gość audycji Hanna Szycht, osoba pierwszego kontaktu.

Audycja 16_25.02.2022

Zjawisko przemocy wśród nieletnich. Jak nieletni mogą reagować gdy są światkami przemocy domowej? Gość audycji Hanna Szycht, osoba pierwszego kontaktu.

Audycja 17_28.02.2022

Jakie działania powinniśmy podejmować, gdy jesteśmy światkami przemocy wobec małoletnich? Gość audycji: Małgorzata Owczarska, koordynator w Okręgowym Ośrodku dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Lesznie.

Audycja 18_28.02.2022

Gdzie szukać pomocy, gdy jesteśmy świadkami przemocy wobec małoletnich? Gość audycji: Małgorzata Owczarska, koordynator w Okręgowym Ośrodku dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Lesznie. 

MARZEC

Audycja 19_01.03.2022

Niealimentacja jako forma przemocy wobec dziecka. Gość audycji: Marzena Afelc z Fundacji „Dziecko w centrum”.

Audycja 20_01.03.2022

Niealimentacja jako forma przemocy wobec dziecka. Jaka pomoc mogą otrzymać osoby pokrzywdzona tym przestępstwem? Gość audycji: Marzena Afelc z Fundacji „Dziecko w centrum”.

Audycja 21_07.03.2022

Cyberprzestepczość. Kto jest nią zagrożony i jakie formy może przyjąć? Gość audycji –  mec. Norbert Koleśnik ze Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Rozwoju.

Audycja 22_07.03.2022

Cyberprzestępczość cd. Internet jako narzędzie cybeprzestepczości. Gość audycji –  mec. Norbert Koleśnik ze Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Rozwoju.

Audycja 23_08.03.2022

Cyberprzestepczość cd. Jak się bronić? Gość audycji – Krystian Górniak, prawnik współpracujący ze Stowarzyszeniem „Trampolina dla Polski” oddziała w  Zduńskiej Woli.

Audycja 24_08.03.2022

Cyberprzestępczość cd. Czy zgłaszać przypadki cberprzestępczości? Gość audycji – Krystian Górniak, prawnik współpracujący ze Stowarzyszeniem „Trampolina dla Polski” oddziała w  Zduńskiej Woli.

Audycja 25_14.03.2022

Czy sport może hamować agresję? Gość audycji:Marcin Nikiel ze Stowarzyszenia Eko-Sport.

Audycja 26_14.03.2022

Jak poprzez sport i rekreację przeciwdziałać patologiom społecznym? Gość audycji:Marcin Nikiel ze Stowarzyszenia Eko-Sport.

Audycja 27_15.03.2022

Dzieci w internecie. Jak uchronić dzieci przed niebezpiecznymi treściami? Gość audycji: Mateusz Węgrzyn ze Stowarzyszenia „Przeworsk bezpieczny”.

Audycja 28_15.03.2022

Jak edukacja na temat bezpieczeństwa w sieci wpływa na dzieci? Jak docierać z informacjami do najmłodszych? Gość audycji: Mateusz Węgrzyn ze Stowarzyszenia „Przeworsk bezpieczny”.

Audycja 29_21.03.2022

Resocjalizacja poprzez sport. Gość audycji: Artur Siudmiak.

Audycja 30_21.03.2022

Jak dotrzeć do trudnej młodzieży? Gość audycji: Artur Siudmiak.

Audycja 31_22.03.2022

Przestępstwa wobec środowiska naturalnego. Działalność OSP. Gość audycji: Edward Siarka, wiceminister resortu klimatu i środowiska.

Audycja 32_22.03.03.2022

Jak Fundusz Sprawiedliwości wspiera działalność OSP? Gość audycji: Edward Siarka, wiceminister resortu klimatu i środowiska.

Audycja 33_28.03.2022

Przemoc wobec nieletnich. Jakie objawy mogą wskazywać, że dziecko doświadcza przemocy? Gość audycji: Ewelina Krzyżowska, psycholog.

Audycja 34_28.03.2022

Przemoc wobec nieletnich cd. Gość audycji: Ewelina Krzyżowska, psycholog.

Audycja 35_29.03.2022

Przemoc wobec mężczyzn. Gość audycji: Marta Grabek-Niekraszewicz z Karkowskiego Forum Organizacji Społecznych KraFOS.

Audycja 36_29.03.2022

Przemoc wobec mężczyzn cd. Gość audycji: Marta Grabek-Niekraszewicz z Karkowskiego Forum Organizacji Społecznych KraFOS.