Audycja 1 – Pomoc ma moc – Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego – 13.10.2022

Audycja 2 – Pomoc ma moc – Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego cd. Gdzie osoba pokrzywdzona przestępstwem może otrzymać pomoc?- 13.10.2022

Audycja 3 – Pomoc ma moc – System pomocy pokrzywdzonym przemocą domową – 14.10.2022

Audycja 4  – Pomoc ma moc – Telefoniczna linia pomocy osobom pokrzywdzonym  – 14.05.2022

Audycja 5  – Pomoc kierowana do dzieci i osób niepełnosprawnych – 20.10.2022

Audycja 6 – Pomoc ma moc – Kodeks postępowania cywilnego – 20.10.2022

Audycja 7 – Pomoc ma moc – Pomoc pokrzywdzonym. Ustawa anty-lichwiarska – 21.10.2022

Audycja 8 – Pomoc ma moc – Ustawa anty-lichwiarska cd. – 21.101.2022

Audycja 9 – Pomoc ma moc – Ustawa anty-lichwiarska cd. – 27.10.2022

Audycja 10- Pomoc ma moc – Ustawa anty-lichwiarska cd. – 27.10.2022

Audycja 11 – Pomoc ma moc – Pomoc kierowana do przedsiębiorców zajmujących się franczyzą. Projekt ustawy o franczyzie  – 28.10.2022

Audycja 12 – Pomoc ma moc – Projekt ustawy o franczyzie cd. – 28.10.2022

Audycja 13 – Pomoc ma moc – Przestępstwa internetowe – 03.11.2022

Audycja 14 – Pomoc ma moc – Jak uchronić się przed przestępstwem internetowym? – 03.11.2022

Audycja 15 – Pomoc ma moc – Oszustwa około bankowe. Jak działają oszuści? – 04.11.2022

Audycja 16 – Pomoc ma moc – Oszustwa około bankowe cd. – 04.11.2022

Audycja 17 – Pomoc ma moc – Czy jest przestępstwo? Nowe rodzaje przestępstw – 10.11.2022

Audycja 18 – Pomoc ma moc – Działania prewencyjne – 10.11.2022

Audycja 19 – Pomoc ma moc – Pomoc pokrzywdzonym lichwą. Czym jest lichwa? –  11.11.2022

Audycja 20 – Pomoc ma moc – Pomoc pokrzywdzonym lichwą cd. Jak ustrzec się przed lichwą? – 11.11.2022

Audycja 21 – Pomoc ma moc – Sytuacja osób po opuszczeniu zakładu karnego. Pomoc postpenitencjarna – 17.11.2022

Audycja 22 – Pomoc ma moc – Pomoc postpenitencjarna w ramach Funduszu Sprawiedliwości – 17.11.2022

Audycja 23 – Pomoc ma moc – Przemoc w rodzinie. Zaniedbanie – 18.11.2022

Audycja 24 – Pomoc ma moc – Przemoc w rodzinie cd. Zaniedbanie – 18.11.2022

Audycja 25 – Pomoc ma moc – Pomoc uzależnionym – 24.11.2022

Audycja 26 – Pomoc ma moc – Telefoniczna linia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem – 24.11.2022

Audycja 27 – Pomoc ma moc – Pomoc psychologiczna ofiarom pokrzywdzonym przestępstwem – 25.11.2022

Audycja 28 – Pomoc ma moc – Pomoc pomoc psychologiczna ofiarom pokrzywdzonym przestępstwem c.d – 25.11.2022

Audycja 29 – Pomoc ma moc – Pomoc ofiarom wypadków drogowych – 01.12.2022

Audycja 30 – Pomoc ma moc – Niealimentacja – 01.12.2022

Audycja 31 – Pomoc ma moc – Dzieci ofiary przemocy – 02.12.2022

Audycja 32 – Pomoc ma moc – Zakupy przez internet. Na co uważać? – 02.12. 2022

Audycja 33 – Pomoc ma moc – Przemoc wobec dzieci. Pomoc ofiarom przemocy.   – 08.12.2022

Audycja 34 – Pomoc ma moc – Przemoc wobec dzieci cd. – 08.12.2022

Audycja 35 – Pomoc ma moc – Jak rozpoznać zagrożenia zawiązane z nietykalnością cielesną? – 09.12.2022

Audycja 36 – Pomoc ma moc – Przestępstwo związane z nietykalnością cielesną – 09.12.2022

 

 

 

Skip to content