Prezentujemy cykl audycji „Prawo po Twojej stronie”. Rozmawiamy w nich z ekspertami na temat tego, jak i gdzie szukać pomocy kiedy stajemy się ofiarami przestępstwa, jak działać kiedy jesteśmy świadkami przestępstwa, gdzie szukać pomocy. Mówimy też, jak działa w Polsce system sprawiedliwości, jak jest reformowany i dlaczego. Audycje na antenie Radia VIA od poniedziałku do piątku o godz. 10:50 i 14:20. Audycja realizowana we współpracy z Funduszem Sprawiedliwości.

Audycja 1 – 07.04.2021

Nowelizacja przepisów prawa dla dobra dzieci. Gość audycji Marcin Romanowski – wiceminister sprawiedliwości.

Audycja 2 – 08.04.2021

Nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego czy Prawa o ustroju sądów powszechnych wprowadzi prekursorskie rozwiązania dla dobra dzieci – m.in. bezpłatną pomoc prawnika, zrozumiałe dla najmłodszych wskazówki, szkolenia dla sędziów z zasad kontaktu z dziećmi. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Audycja 3 – 09.04.2021

Wsparcie prawne najmłodszych ofiar przemocy seksualnej. Gość audycji: wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Audycja 4 – 12.03.2021

Fundusz Sprawiedliwości. Czym jest i jaka była idea jego utworzenia? Gość audycji: wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Audycja 5 – 13.04.2021

Fundusz Sprawiedliwości – zakres działalności. Gość audycji: wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Audycja 6 – 14.04.2021

Fundusz Sprawiedliwość- spektrum działalności. Gość audycji: wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Audycja 7 – 15.04.2021

Osoby, które doświadczają przemocy przez wiele lat mogą trwać w niemocy. Nie zawsze chcą, żeby im pomóc. Gościem audycji jest Beata Piróg, pracownik socjalny w Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej w MOPS w Rzeszowie, która powie o przyczynach bezsilności ofiar przemocy, a także o tym, na jaką pomoc mogą liczyć w rzeszowskim Ośrodku. 

Audycja 8 – 16.04.2021

W Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej w MOPS w Rzeszowie ofiary przemocy mogą liczyć na odseparowanie od sprawcy przemocy, ponieważ Ośrodek dysponuje pokojami interwencyjnymi. Gościem audycji jest Beata Piróg, pracownik socjalny rzeszowskiego Ośrodka.

Audycja 9 – 19.04. 2021

Przygotowana nowelizacja przepisów kodeksu postępowania karnego, rodzinnego i opiekuńczego uwzględnia prekursorskie rozwiązania dla dobra dzieci. O zmianach w polskim prawie mówimy w kolejnej audycji. Gościem jest europoseł Beata Kempa.

Audycja 10 – 20.04.2021

Zmiany w przepisach prawnych cd. Gościem audycji jest europoseł Beata Kempa.

Audycja 11 – 21.04.2021

Kto i na jakich zasadach może korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej pełnomocnika, który będzie nas reprezentował w postępowaniu sadowym? Na pytanie odpowiada mec. Wioleta Lelas-Piejko, radca prawny.

Audycja 12 – 22.04.2021

Kto decyduje o przyznaniu pełnomocnika z urzędu? Na pytanie odpowiada mec. Wioleta Lelas-Piejko, radca prawny.

Audycja 13 – 23.04.2021

Oszustwa popełniane bez użycia broni i przemocy fizycznej, stają się niestety coraz bardziej powszechne, a sprawców oszustw zwykło się nazywać przestępcami w białych rękawiczkach. I choć owo przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności, to oszustów nie brakuje, a ich ofiarami bardzo często padają osoby starsze. Jak się bronić przed oszustami, jakich metod używają. Gościem audycji jest podinsp. Marta Tabasz-Rygiel z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Audycja 14 – 26.04.2021

Dziecko w sądzie. Czy dziecko może być pełnoprawnym uczestnikiem procesu sądowego? Na pytania odpowiada mec. Wioleta Lelas-Piejko, radca prawny

Audycja 15 – 27.04.2021

Mediacja jako sposób na rozwiązanie sporu. W jakich sprawach można korzystać z mediacji? Gościem audycji jest Bartosz Opaliński, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

Audycja 16 – 28.04.2021

Mediacje cd. Rola mediatora. Gościem audycji jest Bartosz Opaliński, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

Audycja 17 – 29.04.2021

Pod koniec 2020 r. weszła w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa antyprzemocowa, dzięki której sprawcy przemocy domowej są natychmiast izolowani od ofiar przemocy. O nowych regulacjach wprowadzonych do ustawy mówi Hubert Guz, radca prawny z Podkarpackiego Ośrodka Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Audycja 18 – 30.04.2021

Według statystyk rocznie prawie 250 tys. osób w Polsce może być zagrożonych przemocą domową. Jednak dane dotyczą przypadków ujawnionych. Ofiary często nie zgłaszają przemocy organom w obawie przed swoim oprawcą. W myśl przepisów ustawy antyprzemocowej sprawca przemocy ma być natychmiast izolowany od ofiary. O zapisach w ustawie mówi Hubert Guz, radca prawny z Podkarpackiego Ośrodka Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Audycja 19 – 04.05.2021

Jak przygotować dziecko, które jest ofiara przestępstwa, do procesu sądowego? Gościem audycji jest dr Joanna Hałaj, psycholog.

Audycja 20 – 05.05. 2021

Dziecko w procesie sądowym. Jak przygotować dziecko do przesłuchania? Gościem audycji jest dr Joanna Hałaj, psycholog.