20 czerwca 2022

Na swoje pierwsze parafie posłani zostali także księża neoprezbiterzy

Czerwiec to miesiąc personalnych zmian wśród duchownych diecezji rzeszowskiej. W Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie biskup ordynariusz Jan Wątroba wręczył nominacje nowym proboszczom, wielu wikariuszy otrzymało aplikaty o zmianie miejsca posługi, na swoje pierwsze parafie zostali posłani także księża neoprezbiterzy.

Iwona Kosztyła