11 września 2019

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że nie kontaktuje się z klientami drogą telefoniczną – warunkując otrzymanie świadczenia.

ZUS ostrzega swoich klientów przed osobami kontaktującymi się telefonicznie lub poprzez SMSy,którzy podaję się za pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 W ostatnich dniach z niektórymi klientami ZUS kontaktowały się osoby w sprawie świadczenia 300+ oraz świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, tzw. „500+”. Przekazywano informacje, że otrzymanie świadczenia będzie uzależnione od kontaktu ze wskazanym numerem telefonu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że nie kontaktuje się z klientami drogą telefoniczną – warunkując otrzymanie świadczenia.

W sytuacji, w której ktokolwiek z klientów ma wątpliwości co do osoby kontaktującej się ( podającej się za pracownika ZUS), urząd prosi  kontakt z najbliższą placówką Zakładu lub Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem: 22 560 16 00 lub adresem mailowym cot@zus.pl .

 

Iwona Kosztyła