Z uwagi na zmieniające się przepisy przekazujemy wymagane informacje na temat praw związanych z przetwarzanymi przez nas Państwa danymi osobowymi. Jednocześnie informujemy, że jesteśmy gotowi, aby chronić Państwa dane, uwzględniając nowo wprowadzane przepisy.

Treść polityki prywatności w załączniku poniżej.

Skip to content