26 listopada 2021

Piątek jest drugim dniem konferencji organizowanej na Politechnice Rzeszowskiej.

Konferencja odbywa się w dniach 25 – 26 listopada 2021 roku na Politechnice Rzeszowskiej, w trybie hybrydowym.

Konferencja ma wnieść wkład w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki bezpieczeństwa. Organizatorzy wierzą, że poprzez dyskusje z udziałem naukowców, ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, firm prywatnych oraz dziennikarzy gospodarczych i studentów przyczynią się do rozwoju dorobku naukowego w tym obszarze wiedzy.

Tematyka IV edycji Konferencji stanowi kontynuację podjętej dotychczas we wcześniejszych edycjach dyskusji naukowej oraz stara się odpowiedzieć na kolejne pytania, które pozostały bez odpowiedzi podczas wcześniejszych konferencji.

Jakie działanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa  w wymiarze polityczno-prawnym powinny zostać podjęte przez państwa na poziomie wewnątrzpaństwowym i ponadnarodowym w XXI w.? Jakie instrumenty i instytucje powinny zostać zaimplementowane celem zwiększenia polityki bezpieczeństwa  w czasie COVID-19 zarówno w Europie, jak i na świecie? Co stanowi największe zagrożenie dla polityki bezpieczeństwa w  XXI w., a co daje jej największą szansę rozwoju w nowej sytuacji?

Szczegóły: https://konferencja-zwbws.pl/