23 kwietnia 2023

22 kwietnia 2023 roku w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się kolejne organizowane przez Fundację Misji Obywatelskiej spotkanie pod tytułem Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Powiatu Rzeszowskiego?.

Debata odbyła się w ramach projektu Podkarpackie Rozmowy Jaka jest przyszłość Podkarpacia?.

W panelu dyskusyjnym, który moderował Adam Poręba udział wzięli:

  • Józef Jodłowski – Starosta Rzeszowski,

  • Krzysztof Jarosz – Prezes Zarządu Hydro Sanok,

  • Robert Pieszczoch – Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,

  • Elżbieta Zielińska – Radna Rady Miejskiej w Boguchwale / Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa Podkarpacia.

Podczas panelu Starosta Rzeszowski podkreślił, że powiat rzeszowski jest obecnie jednym z najprężniej rozwijających się powiatów w Polsce, który może pochwalić się m.in. jedną z największych ilości wydawanych pozwoleń na budowę, napływu mieszkańców czy rozwijającym się na jego terenach atrakcyjnego dla inwestorów Parku Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko. Z kolei Pan Robert Pieszczoch – Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zapewnił, że jest spokojny o przyszłość powiatu, gdyż widzi stale rozwijający się sektor rolnictwa w naszym regionie, a ilość zarejestrowanych gospodarstw stale rośnie. Głos zabrał także Krzysztof Jarosz – Prezes Zarządu Hydro Sanok, który przybliżył słuchaczom kwestię najbliższych dekat związaną z inwestycjami dotyczącymi technologii wodorowej. Swoją troskę o przyszłość najmłodszego pokolenia w kwestii ekologii wyraziła także Pani Elżbieta Zielińska – członek Rady Miejskiej w Boguchwale. Na koniec debaty – Starosta Rzeszowski zapewnił wszystkich o planach inwestycji drogowych z zakresu poprawy infrastruktury drogowej, skupieniu się na kwestii opieki medycznej oraz tworzeniu “zielonych” miejsc rekreacyjnych w powiecie rzeszowskim.

Przedsięwzięcie połączone było z galą rozdania nagród i koncertem finałowym Konkursu Piosenki Ekologicznej pod patronatem:

  • Wojewody Podkarpackiego – Ewy Leniart,

  • Starosty Rzeszowskiego – Józefa Jodłowskiego,

  • Radnego Sejmik Województwa Podkarpackiego – Karola Ożóg.

Na poprzednich debatach w ramach cyklu sporo uwagi zostało poświęcone ochronie środowiska. Podczas dyskusji paneliści duży nacisk położyli na zmieniające się otoczenie wymuszające dostosowanie się do nowych regulacji prawnych administracji publicznej, biznesu, a także zwykłych ludzi. Oddolne społeczne inicjatywy takie jak EkoAkcja są godne pochwały i pozostaje trzymać kciuki za organizatorów, a także życzyć kolejnych równie cennych inicjatyw – zaznaczył Adam Poręba.

W ramach projektu Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia? organizacja realizuje debaty w każdym powiecie województwa podkarpackiego w ramach których przedstawiciele władzy, biznesu i sektora pozarządowego otrzymują pytania o to co zmieniło w ich społeczności lokalnej? Czy ważne inicjatywy z punktu widzenia mieszkańców nie zostały podjęte? Jeśli tak to dlaczego? Jaka jest prognoza na przyszłość? Projekt zatem łączy debatę z konsultacjami. Organizacja włącza mieszkańców w aktywną partycypację, życie społeczne, publiczne i obywatelskie. Czasem do zmian wystarczy rozmowa – dialog.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

inf. pras.

Skip to content