17 lutego 2021

W Środę Popielcową kapłani posypują głowy wiernych popiołem.

Wierni posypują swoje głowy popiołem i usłyszą słowa o nawróceniu. Dziś Środa Popielcowa – dzień, który rozpoczyna w Kościele katolickim okres Wielkiego Postu, czyli czterdziestodniowej pokuty. Ma on pobudzić katolików do podjęcia zdecydowanej drogi odnowy i nawrócenia. Jego symbolem jest popiół, który kapłani kładą na głowy wiernych.

Iwona Kosztyła