Diecezja Rzeszowska powstała z części diecezji przemyskiej i tarnowskiej. Diecezja rozciąga się od Gorlic i Nowego Żmigrodu na południu, aż po Kolbuszową i Sokołów na północy.

 

Wprowadzenie

Diecezja rzeszowska, powstała w 1992 r., jest położona w południowo – wschodniej Polsce. Sąsiaduje z diecezją przemyską od wschodu, z diecezją sandomierską od północy i z diecezją tarnowską od zachodu. W skład diecezji weszło kilkanaście dekanatów z diecezji przemyskiej i 5 dekanatów z diecezji tarnowskiej. Łącznie w diecezji jest obecnie 24 dekanaty, 240 parafii, 2 rektoraty, 693 księży diecezjalnych i 617,5 tys. mieszkańców (583 tys. wiernych).

Diecezja jest położona bardzo malowniczo, można tutaj znaleźć miejsce do wypoczynku, zwłaszcza w Parku Magórskim, ale również do podziwianiu piękna architektury sakralnej. Na tym terenie znajduje się bowiem wiele zabytkowych kościołów, zwłaszcza drewnianych. Tutaj także jest dużo sanktuariów maryjnych. Tutaj działa bardzo wielu wspaniałych ludzi zaangażowanych w pracę dla dobra Ojczyzny i Kościoła. Zapraszamy do odwiedzenia naszej diecezji.

 

Południowa część diecezji

Na terenie diecezji jest kilka większych miast: Rzeszów – ok. 190 tyś mieszkańców, Jasło – 40 tyś, Gorlice 30 tyś. Pozostałe miasta liczą od 5-10 tyś mieszkańców. Diecezja obejmuje swym zasięgiem tereny należące do części dwóch województw: podkarpackiego i w części małopolskiego (rejon gorlicko-biecki). Ludność tych terenów jest jednolita pod względem tradycji, kultury , religii, mentalności. Większość diecezjan mieszka na wsi i utrzymuje się z rolnictwa.

W Rzeszowie funkcjonuje kilka wyższych uczelni, a wśród nich Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski od 2001 roku (w jego skład weszły: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, filia UMCS z Lublina, wydział zamiejscowy AR z Krakowa), wyższe szkoły prywatne, zwłaszcza Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania i oczywiście Wyższe Seminarium Duchowne. Rzeszów jest obecnie siedzibą województwa i Sejmiku Podkarpackiego. Jest to duża szansa dla tego regionu – zwłaszcza dla jego rozwoju gospodarczego, kulturalnego i naukowego. Rzeszów od 1992 r. jest również stolicą diecezji rzeszowskiej oraz siedzibą Biskupa Rzeszowskiego.

 

Środkowa i północna część diecezji

W południowej części diecezji znajduje się piękny Krajobrazowy Park Magurski. Park obejmuje piękną okolicę od Folusza przez Małastów i Smerekowiec. Są tu miasta: Gorlice, Biecz, Jasło i Frysztak. W Gorlicach w bazylice Narodzenia NMP znajduje się bardzo czczona figura Pana Jezusa Ubiczowanego. Biecz słynie piękną świątynią ze słynnym obrazem zdjęcia Pana Jezusa z krzyża. Tutaj są sanktuaria maryjne w Lipinkach, Dębowcu i Tarnowcu. Tutaj jest sanktuarium Chrystusa Ukrzyżowanego w Kobylance. W niektórych parafiach tego regionu znajdują się piękne drewniane kościoły i cerkwie. Jest to teren gdzie obok katolików mieszkają również greko-katolicy oraz prawosławni.

Środkowa część diecezji, to okolice Frysztaka, Strzyżowa i Czudca i Rzeszowa. Przez ten teren przepływa rzeka Wisłok. W szeregu parafii są piękne zabytkowe obiekty. We Frysztaku z daleka widoczny jest piękny kościół parafialny. W Strzyżowie w pięknym kościele czczony jest obraz Matki Bożej, podobnie w Czudcu, w pięknie odnowionym kościele, znajduje się czczony od wieków obraz Matki Bożej. W Tyczynie zabytkowy zespół kościelno-plebanijny budzi podziw dla piękna architektury. W Połomii znajduje się piękny kamienny kościół z tryptykiem ołtarzowym.

Rzeszów – stolica diecezji. Tutaj znajduje się siedziba Biskupa Rzeszowskiego, Kuria Diecezjalna, Seminarium Duchowne. Szczególne cenne kościoły to najstarsza świątynia Rzeszowska Fara, bazlika OO. Bernardynów – z Matką Bożą Rzeszowską, kościół św. Krzyża.

Północna część diecezji, począwszy od Rzeszowa – po Sokołów i Kolbuszową to tereny równinne, bogate w lasy i tereny rekreacyjne. Ciekawsze miejsca tego regionu to Cmolas – sanktuarium Pana Jezusa Przemienionego, Ropczyce – z kościółkiem z Matką Bożą czczoną od wieków, Sokołów – Sanktuarium Matki Bożej. Jest to rówcześnie ziemia bogata w powołania kapłańskie i zakonne – z tego regionu pochodzi najwięcej powołanych.