29 marca 2024

„Miłość Jezusa do swoich uczniów kazała Mu uklęknąć przy ich nogach w geście uniżenia i służby. Ta sama miłość zaprowadzi Go na Golgotę i podyktuje słowa testamentu, a w poranek wielkanocny przyprowadzi Go znów do Wieczernika, nie po to, by wypominać przyjaciołom ich grzechy, ale by im przekazać owoce swojej miłości” – powiedział bp Jan Wątroba podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej w katedrze rzeszowskiej.

28 marca 2024 r. w katedrze rzeszowskiej sprawowano Mszę Wieczerzy Pańskiej, której przewodniczył bp Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczyli księża z parafii katedralnej i z Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

Homilię wygłosił bp Jan Wątroba, który na początku odniósł się do słów z Ewangelii według św. Jana: Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. Podkreślił, że w tych słowach można odnaleźć klucz do zrozumienia wydarzeń z Wieczernika, ale również tych, które nastąpiły później. Zaznaczył również, że w liturgii Wielkiego Tygodnia dotykamy samej istoty naszej wiary, serca Ewangelii, którym jest nieskończona miłość Boga do człowieka, która objawiła się najpełniej w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

„Miłość Jezusa do swoich uczniów kazała Mu uklęknąć przy ich nogach w geście uniżenia i służby. Ta sama miłość zaprowadzi Go na Golgotę i podyktuje słowa testamentu, a w poranek wielkanocny przyprowadzi Go znów do Wieczernika, nie po to, by wypominać przyjaciołom ich grzechy, ale by im przekazać owoce swojej miłości. Tę miłość Pan Jezus objawia i przekazuje w Kościele w swoim słowie i w sakramentach, nade wszystko w sakramencie Eucharystii i w sakramencie kapłaństwa. W dniu upamiętniającym ich ustanowienie, właśnie dzisiaj, dziękujemy za te dowody Jego nieskończonej miłości” – mówił bp Wątroba.

Biskup rzeszowski mówił również o rozpoczęciu dziewięcioletniej Wielkiej Nowenny przed rokiem 2033, w którym będzie obchodzona rocznica dwutysiąclecia Odkupienia, którego dokonał Chrystus przez swoją mękę, śmierć, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i zesłanie Ducha Świętego. Jak zaznaczył Biskup, te dziewięć lat, to okazja do ożywienia wiary i dziękczynienia za otrzymywane od Boga łaski. Celem rozpoczętej Wielkiej Nowenny jest również duchowe odrodzenie w polskim narodzie w obliczu gwałtownie postępującej laicyzacji.

Po Komunii św. Najświętszy Sakrament przeniesiono do kaplicy adoracji zwanej ciemnicą przygotowaną w dolnym kościele katedry.

Fot. Joanna Prasoł

ks. Jakub Nagi

Skip to content