16 października 2023

W ramach obchodów Dnia Patrona szkoły obyło się także pasowanie uczniów pierwszych klas, którzy złożyli uroczyste ślubowanie.

Czym jest cnota umiarkowania? Jak wcielać wcielać ją w życie? Jak pogodzić wszechobecny konsumpcjonizm z umiarkowaniem? W dniu patrona w szkole s. Prezentek im. S w Jana Pawła II w Rzeszowie odbył się Panel Dyskusyjny „Bogactwo Umiarkowania”. To kolejne cnota kardynalna, o której rozmawiali uczniowie, posiłkując się między innymi definicją zawartą w Katechizmie Kościoła Katolickiego, który mówi, ze jest to cnota moralna, która pozwala opanować dążenie do przyjemności i zapewnia równowagę w używaniu dóbr stworzonych.

 

Świat nie promuje umiarkowania, tym bardziej chcemy wyjaśnić czym tak naprawdę jest cnota umiarkowania i porozmawiać o o tym jak żyć w zgodzie z nią na co dzień – mówi s. Olena, wicedyrektor szkoły

Cnota umiarkowania nie oznacza, że mamy się wyrzec wszelkiej przyjemności. Zło zaczyna się wtedy, kiedy przyjemność staje się celem samym w sobie, kiedy jest głównym motywem działania. Człowiek umiarkowany zaspokaja te potrzeby w sposób rozumny i odpowiedzialny – dodają uczniowie szkoły

 

Iwona Kosztyła

Skip to content