1 października 2019

Najbardziej rozpowszechnioną formą kultu Matki Bożej w pobożności parafii jest różaniec.

Modlitwa różańcowa to najbardziej popularna forma kultu maryjnego w Polsce – wynika z raportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Październik tradycyjnie już jest w Kościele miesiącem modlitwy różańcowej. Kult Matki Bożej jest wyraźnie obecny we wszystkich parafiach w Polsce. Nie ogranicza się on jedynie do obchodzenia liturgicznych świąt. Obejmuje również wiele form pobożności ludowej. Najbardziej rozpowszechnioną formą kultu Matki Bożej w pobożności parafii jest różaniec.

Niestety dziś różaniec zaczyna nam się kojarzyć się z modlitwą, która pozostaje domeną osób starszych. Na pierwszy rzut oka odmawianie różańca może się wydawać nieciekawe, a nawet nudne, ale tak nie jest przekonują między innymi młodzi ludzie,  którzy w październiku chcą się modlić na różańcu.

W co czwartej parafii nabożeństwo różańcowe sprawowane jest codziennie. Niemal we wszystkich parafiach (94%) praktykowane jest przez cały październik. Z okazji świąt maryjnych modlitwa różańcowa odmawiana jest w co trzeciej parafii.

Iwona Kosztyła