15 stycznia 2020

Światowy Dzień chorego przypada na 11.lutego. Ustanowił go Jan Paweł II 13 maja 1992 r. Wyznaczył wówczas jego datę na 11 lutego - wspomnienie Matki Bożej z Lourdes.

Kościół chce być coraz bardziej i lepiej “gospodą“ Dobrego Samarytanina, którym jest Chrystus , to znaczy domem, w którym można znaleźć Jego łaskę, wyrażającą się w gościnności, w akceptacji, w podniesieniu na duchu – napisał Ojciec Święty Franciszek w orędziu na XXVIII Światowy Dzień Chorego, który będzie obchodzony w Kościele 11 lutego. Między innymi na ten temat rozmawiali kapelani pracujący w szpitalach, domach opieki, hospicjach czy wśród osób niepełnosprawnych diecezji rzeszowskiej podczas spotkania zorganizowanego przez Caritas w związku z przygotowaniami do obchodów Dnia Chorego w diecezji.

To okazja do tego, aby zwrócić uwagę miedzy innymi na potrzeby chorych, ale także okazja do wymiany doświadczeń posługi księżny kapelanów. To przede wszystkim rozmowy o roli Kościoła w kształtowaniu posługi chorym – mówi ks. Jacek Kaszycki, kapelan szpitala Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia

Dlatego w żadnej instytucji wspierającej chorych nie może go zabraknąć kapelana – dodaje ks. Andrzej Więckowiski, kapelan szpitala w DPS w Gorlicach. To nie jest łatwa posługa , ale jesteśmy chorym potrzebni

By kapelani w pełny sposób mogli pomagać wszystkim chorym i szukającym wsparcia, potrzeba współpracy z osobami świeckimi, które mogą się doskonale sprawdzić jako wolontariusze grupy, która powinna być w każdym szpitalu czy DPS – dodaje obecny na spotkaniu ks. Arkadiusz Zawistowski, Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia

 

Iwona Kosztyła