Audycja Literatura a religia podejmuje zagadnienia zmierzające do pokazania miejsca i funkcji motywów religijnych w literaturze. Uwzględniane są teksty zarówno poetyckie jak i prozaiczne. Dominują te, które wprowadzają motywy biblijne. Sprzyja to popularyzacji Biblii, która jest źródłem tych motywów.

Audycje mogą stanowić pomoc w procesie edukacji chrześcijańskiej, gdzie ważną rolę odgrywa integracja wartości biblijnych z podstawami programowymi.

Audycję Literatura a religia przygotowuje Natalia Kania, emitujemy ją w każdy czwartek o godz. 19:40.

Skip to content