1. Pomoc ma moc – Porady prawne i psychologiczne dla ofiar przemocy- 20.04.2023

2. Pomoc ma moc – Promocja sportu jako przeciwdziałanie przestępczości – 20.04.2023

3. Pomoc ma moc – Pomoc postpenitencjarna. Ośrodek w Szczecinie – 21.04.2023

4. Pomoc ma moc – Pomoc postpenitencjarna. Ośrodek w Szczecinie cd. – 21.04.2023

5. Pomoc ma moc – Przemoc rówieśnicza – 27.04.2023

6. Pomoc ma moc – Przemoc rówieśnicza cd. – 27.04.2-2023

7. Pomoc ma moc – Naruszenie wolności religijnej – 28.04.2023

8. Pomoc ma moc – Naruszenia wolności religijnej cd. – 28.04.2023

9. Pomoc ma moc – Zjawisko przemocy. Gdzie zgłaszać akt przemocy? – 04.05.2023

10.Przemoc ma moc – Zjawisko przemocy cd. – 04.05.2023

11. Przemoc ma moc – Cyberprzestępczość i cyberbezpieczeństwo – 05.05.2023

12. Pomoc ma moc – Cyberprzestępczość. Jak się uchronić? – 05.05.2023

13. Pomoc ma moc. Ustawa antylichwiarska. –  11.05.2023

14. Pomoc ma moc. Ustawa antylichwiarska cd. – 11.05.2023

15. Pomoc ma moc. Ustawa antyprzemocowa 2.0. – 12.05.2023

16. Pomoc ma moc. Ustawa antyprzemocowa cd. – 12.05.2023

17. Pomoc ma moc. Ustawa antyprzemocowa 2.0 – 18.05.2023

18. Pomoc ma moc. Rodzaje pomocy z Funduszu Sprawiedliwości- 18.05.2023

19. Pomoc ma moc. Przemoc domowa wobec nowych przepisów – 19.05.2023

20. Pomoc ma moc. Rola i zadania pomocy w ramach Funduszu Sprawiedliwości – 19.05.2023

21. Pomoc ma moc. Odpowiedzialność karna małoletnich – 25.05.2023

22. Pomoc ma moc. Odpowiedzialność karna małoletnich cd. – 25.03.2023

23. Pomoc ma moc. Pomoc osobom pokrzywdzonym – 26.05.2023

24. Pomoc ma moc. Pomoc postpenitencjarna – 26.05.2023

25. Pomoc ma moc. Zjawisko przemocy wobec rówieśników i osób starszych – -1.06.2023

26. Pomoc ma moc. Pomoc dzieciom jako sprawcom przestępstw – 1.06.2023

27. Pomoc ma moc. Pomoc dzieciom skrzywdzonym przemocą – 02.06.2023

28. Pomoc ma moc. Pomoc dzieciom skrzywdzonym przemocą cd. – 02.06.2023

29. Pomoc ma moc. Przemoc wobec starszych członków rodziny – 07.06.2023

30. Pomoc ma moc. Przemoc wobec starszych członków rodziny cd. – 07.06.2023

31. Pomoc ma moc. Handel ludźmi – jak rozpoznać to zjawisko? – 08.06.2023

32. Pomoc ma moc. Handel ludźmi cd. – 08.06.2023

33. Pomoc ma moc. Problem alkoholizmu – 09.06.2023

34. Pomoc ma moc. Problem alkoholizmu cd. – 09.06.2023

35. Pomoc ma moc. Zjawisko traumy – 14.06.2023

36. Pomoc ma moc. Zjawisko traumy cd. – 14.06.2023

37. Pomoc ma moc. Zjawisko stalkingu – 15.06.2023

38. Pomoc ma moc. Zjawisko stalkingu cd. – 15.06.2023

39. Pomoc ma moc. Czujność obywateli ratuje ofiary przestępstw – 16.06.2023

40. Pomoc ma moc. Ustawa antyprzemocowa – 16.06.2023

41. Pomoc ma moc – Realizacja zadań dla Kół Gospodyń Wiejskich – 21.06.2023

42. Pomoc ma moc – Realizacja zadań dla Kół Gospodyń Wiejskich cd. – 21.06.2023

43. Pomoc ma moc – Resocjalizacja – 22.06.2023

44. Pomoc ma moc – Resocjalizacja cd. – 22.06.2023

45. Pomoc ma moc – Handel ludźmi – 23.06.2023

46. Pomoc ma moc – Handel ludźmi cd. – 23.06.2023

47. Pomoc ma moc – Pomoc dla ofiar przestępstw – 28.06.2023

48. Pomoc ma moc – Pomoc dla ofiar przestępstw cd. – 28.06.2023

49. Pomoc ma moc – Pomoc postpenitencjarna – 29.06.2023

50. Pomoc ma moc – Pomoc postpenitencjarna – 29.06.2023

 

Pomoc ma moc – reportaż 1

 

 

Skip to content