1. Pomoc ma moc – Kampania pod hasłem „Twój głos jest kluczem w walce przeciwko przemocy” – 06.07.2023

2. Pomoc ma moc – Kampania pod hasłem „Twój głos jest kluczem w walce przeciwko przemocy” cd. – 06.07.2023

3. Pomoc ma moc – Jak reagować, gdy jesteśmy świtkami przemocy wobec dzieci – 07.07.2023

4. Pomoc ma moc – Jak chronić dzieci przed krzywdzeniem? – 07.07.2023

5. Pomoc ma moc – Ochrona dzieci w instytucjach – 13.07.2023

6. Pomoc ma mocOchrona dzieci w placówkach – 13.07.2023

7. Pomoc ma moc – Na straży praw dziecka – 14.07.2023

8. Pomoc ma moc – Konwencja o Prawach Dziecka. Rekomendacje dla Polski – 14.07.2023

9. Pomoc ma moc – Konieczność wprowadzenia nowych uregulowań dotyczących praw dziecka – 20.07.2023

10. Pomoc ma moc – Zmiany przepisów ustawie antyprzemocowej 2.0 – 20.07.2023

11. Pomoc ma moc – Zmiany w projekcie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dot. raportowania przypadków krzywdzenia dzieci – 21.07.2023

12. Pomoc ma moc – Zmiany w projekcie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Komunikacja pomiędzy instytucjami – 21.07.2023

13. Pomoc ma moc – Współdziałanie służb w przeciwdziałaniu przemocy – 27.07.2023

14. Pomoc ma moc – Ustawa antyprzemocowa – 27.07.2023

15. Pomoc ma mocUstawa antyprzemocowa cd. – 28.07.2023

16. Pomoc ma moc – Pomoc psychologiczna w ujęciu Ustawy antyprzemocowej 2.0 – 28.07.2023

17. Pomoc ma moc – Pomoc osobom starszym będących ofiarami przemocy – 10.08.2023

18. Pomoc ma moc – Pomoc osobom starszym będących ofiarami przemocy cd.- 10.08.2023

19. Pomoc ma moc – Przestępstwa w cyberprzestrzeni. Wyłudzenia na blika. – 17.08.2023

20. Pomoc ma moc – Wyłudzenia na blika – 17.08.2023

21. Pomoc ma moc – Przemoc domowa. Specyfika zjawiska – 24.08.2023

22. Pomoc ma moc – Przemoc domowa – 24.08.2023

23. Pomoc ma moc – Pomoc ofiarom przemocy domowej. Mediacje – 31.08.2023

24. Pomoc ma moc – Następstwa przemocy wobec dzieci – 31.08.2023

25. Pomoc ma moc – Konsekwencje przemocy wobec dzieci – 07.09.2023

26. Pomoc ma moc – Formy przemocy wobec dzieci – 07.09.2023

27. Pomoc ma moc – Jak reagować, gdy doświadczamy przemocy? – 14.09.2023

28. Przemoc ma moc – Wspieranie osób pokrzywdzonych przestępstwem – 14.09.2023

29. Pomoc ma moc – Linia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem – 21.09.2023

30. Pomoc ma mocLinia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem cd. – 21.09.2023

31. Pomoc ma moc – Linia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem cd. – 05.10.2023

32. Pomoc ma moc – Linia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem cd.- 05.10. 2023

33. Pomoc ma moc – Linia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem cd. – 12.10.2023

34. Pomoc ma moc – Linia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem cd. – 12.10.2023

35. Pomoc ma moc  – Linia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem cd. – 19.10.2023

36. Pomoc ma moc – Linia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem cd. – 19.10.2023

37. Pomoc ma moc – Wypadek komunikacyjny. Pomoc pokrzywdzonym – 26.10.2023

38. Pomoc ma moc – Wypadek komunikacyjny. Pomoc pokrzywdzonym cd. – 26.10.2023

39. Pomoc ma moc – Wypadek komunikacyjny. Pomoc pokrzywdzonym cd – 02.11.2023

40. Pomoc ma moc – Wypadek komunikacyjny. Finansowa pomoc pokrzywdzonym – 02.11.2023

41. Pomoc ma moc – Wypadek komunikacyjny. Finansowa pomoc pokrzywdzonym cd. – 09.11.2023

42. Pomoc ma moc – Wypadek komunikacyjny. Pomoc pokrzywdzonym cd. – 09.11.2023

43. Pomoc ma moc – Ochrona dzieci – Tzw. ustawa Kamilka – 16.11.2023

44. Pomoc ma moc – Ochrona dzieci – Tzw. ustawa Kamilka cd. – 16.11.2023

45. Pomoc ma moc – Pomoc dzieciom skrzywdzonych przemocą – 23.11.2023

46. Pomoc ma moc – Reagowanie na akty przemocy – 23.11.2023

47. Pomoc ma moc – Przemoc rówieśnicza – 30.11.2023

48. Przemoc ma moc – Edukacja dzieci nt.przemocy rówieśniczej – 30.11.2023

49. Pomoc ma moc – Edukacja prawnicza – 07.12. 2023

50. Pomoc ma moc – Edukacja prawnicza cd. – 07.12.2023

Pomoc ma moc. Reportaż 2

 

Skip to content