Magisterium Kościoła to władza autorytatywnego nauczania prawd wiary. Posiada ją papież i biskupi pozostający w jedności z papieżem. Razem realizują polecenie Jezusa Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19). Dwa tysiące lat nauczania to dziesiątki soborów, synodów i tysiące dokumentów. Trudno jest ogarnąć taki ogrom dziedzictwa. Wielką pomocą jest fachowy przewodnik w osobie biskupa Edwarda Białogłowskiego – biskupa pomocniczego diecezji rzeszowskiej.

„Z nauczania Magisterium Kościoła” w czwartek o 17:10, powtórzenie w niedzielę o 11:40.

Skip to content